Askerlik Yurt Dışı İşlemleri

Wednesday, May 27, 2020
Askerlik Yurt Dışı İşlemleri konusunda ertelemeler, işçiler için gerekli belgeler, işverenler için gerekli belgeler, bir meslek ve sanatı icra edenler için gerekli belgeler, gemi adamları için gerekli belgeler, ertelemeye tabi ülkeler konularında bilgiye erişebilirsiniz.

YURT DIŞI İŞÇİ ERTELEME İŞLEMLERİ

ERTELEMELER

  Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın; son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun 35/G maddesi gereğince 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar 38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.

İLK ERTELEME

  Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmetettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.

  Gemi adamları; ilk ve müteakip erteleme işlemlerini yaptırmak için, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına bizzat başvurmak zorundadırlar. Bu makamlara müracaatın mümkün olmadığı hallerde ise aşağıda belirtilen temsilciliklerimizde de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

S.

NU.

 

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

S.

NU.

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

1

ALMANYA

Berlin, Hamburg, Hannover

22

İSRAİL

Tel Aviv

2

AMERİKA

Los Angeles, New York

23

JAPONYA

Tokyo

3

ARJANTİN

Buenos Aires

24

LETONYA

Riga

4

ARNAVUTLUK

Tiran

25

MALTA

Valetta

5

AVUSTRALYA

Sidney, Melburn

26

MEKSİKA

Meksika

6

BELÇİKA

Anvers

27

MISIR

İskenderiye

7

BİRLEŞİK ARAP EM.

Dubai

28

PAKİSTAN

Karaçi

8

BREZİLYA

Sao Paulo

29

PORTEKİZ

Lizbon

9

BULGARİSTAN

Burgaz

30

ROMANYA

Köstence

10

CEZAYİR

Cezayir

31

RUSYA

St. Petersburg,Novorossisk

11

ÇİN HALK CUM.

Şanghay, Hong Kong

32

SENEGAL

Dakar

12

DANİMARKA

Kopenhag

33

SİNGAPUR

Singapur

13

FİLİPİNLER

Manila

34

SURİYE

Halep

14

FRANSA

Marsilya

35

SUUDİ ARABİSTAN

Cidde

15

GÜRCİSTAN

Batum

36

TAYLAND

Bangkok

16

HIRVATİSTAN

Zagreb

37

TUNUS

Tunus

17

HİNDİSTAN

Mumbai

38

UKRAYNA

Odesa

18

HOLLANDA

Rotterdam

39

VENEZUELLA

Karakas

19

IRAK

Basra

40

YEMEN

Sana

20

İNGİLTERE

Londra

41

YENİ ZELANDA

Wellington

21

İSPANYA

Barcelona

42

YUNANİSTAN

Atina Pire, Selanik

  İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat konsolosluklara başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;

  a. Bulundukları ülkelerin vatandaşlığına veya süresiz oturma/çalışma iznine sahip olanların 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar,

  b. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesi tarihleri arasında kalan endorsement belgesindeki bitim tarihi) arasında bir yıldan fazla süre olanların, oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihini (gemi adamları için, iş sözleşmesi tarihleri arasında kalanendorsement belgesindeki bitim tarihini) takip eden yılın 31 Ekim tarihine kadar (takip eden yılın 38 yaşını dolduracağı yıl olması halinde 31 Aralık tarihine kadar),

  c. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesi tarihleri arasında kalan endorsement belgesindeki bitim tarihi) arasında bir yıl ve daha az süre olanların, başvuru yılını takip eden yılın 31 Ekim tarihine kadar (takip eden yılın 38 yaşını dolduracağı yıl olması halinde 31 Aralık tarihine kadar),her türlü askerlik işlemi ertelenir.

İŞÇİ, İŞVEREN VE MESLEK/SANAT MENSUPLARI İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

  a. Oturma veya çalışma izin belgesi.

  b. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu. (Aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olanlar, umuma mahsus pasaport yerine yabancı ülke pasaportu ibraz edebilirler)

  c. Nüfus cüzdanı.

GEMİ ADAMLARI İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

  a. Geminin donatanı veya vekili ya da gemiyi işleten yabancı ülkede kurulu şirket tarafından tanzim edilerek onaylanmış iş sözleşmesi.

  b. Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesi.

  c. Gemi adamı yeterlilik belgesinde yazılı meslek veya meslekleri çalıştığı gemide icra etmelerine müsaade edildiğini gösteren ve geminin bandırasını taşıdığı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış çalışma onayı (endorsement).

  ç. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve nüfus cüzdanı.

  d. Varsa yabancı ülke pasaportu.

  Gemi adamı statüsünde olduğu halde, bayrak devleti tarafından kendisine çalışma onayı (endorsement) düzenlenmeyen vatandaşlarımız, aşağıdaki belgeyi bayrak devleti yetkili makamlarına onaylatmak suretiyle de başvuruda bulunabilirler.

ÇALIŞMA ONAYI YERİNE GEÇECEK BELGE

 

 

GEMİ ADAMI CÜZDAN BİLGİLERİ

 

Belge Nu.                                   :

 

STWC Kuralı                               :

 

Adı, Soyadı                                :

 

Yeterlilik                                    :

 

T.C. Kimlik Nu.                            :

 

Doğum Yeri ve Tarihi                   :

 

Veriliş Tarihi ve Yeri                     :

 

Bitiş Tarihi                                 :

 

ŞİRKET VE GEMİ BİLGİLERİ

 

Şirket Adı                                  :

 

İş Sözleşmesi Başlangıç/Bitiş Tarihleri:

 

Çalıştığı Geminin Adı                     :

 

 

        Yukarıda gemi adamı cüzdanı ve kimlik bilgileri yazılı gemi adamına ……………. devletinin iç hukuk hükümleri gereğince çalışma onayı (endorsement) düzenlenememektedir. Ancak; ismi belirtilen gemi adamı, yeterlilik sahibi olduğu mesleğini iş sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında halen çalışmakta olduğu ……………. bayrağı taşıyan gemide icra etmeye izinlidir.

 

 

                                                                              Bayrak Devleti Yetkilisinin Onayı

 

Not      : Bu belge, bayrak devletinin iç hukuku gereğince kendisine çalışma onayı (endorsement) verilemeyen hak sahibi gemi adamları tarafından bayrak devleti yetkili biriminden alınarak başvuruyu kabul etmeye yetkili konsolosluğa teslim edilecektir. Belgenin temini hususunda işveren şirket yetkililerinin ve/veya konsoloslukların vatandaşımıza yardımcı olmaları, askerlik işlemleriyle ilgili karşılaşabilecekleri mağduriyetlerin önlenmesi açısından yararlı olacaktır.

   Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın yukarıdaki belgeyi ilgili bayrak devletine onaylatmalarının mümkün olmadığı hallerde ise, başvuruyu kabul eden konsolosluğun inisiyatifinde olmak üzere, aşağıdaki belge ilgili konsolosluk tarafından düzenlenebilir.

KONSOLOSLUK GÖRÜŞ BELGESİ

 

 

GEMİ ADAMI CÜZDAN BİLGİLERİ

 

Belge Nu.                                   :

 

STWC Kuralı                               :

 

Adı, Soyadı                                :

 

Yeterlilik                                    :

 

T.C. Kimlik Nu.                            :

 

Doğum Yeri ve Tarihi                   :

 

Veriliş Tarihi ve Yeri                     :

 

Bitiş Tarihi                                 :

 

ŞİRKET VE GEMİ BİLGİLERİ

 

Şirket Adı                                  :

 

İş Sözleşmesi Başlangıç/Bitiş Tarihleri:

 

Çalıştığı Geminin Adı                     :

 

 

        Yukarıda gemi adamı cüzdanı ve kimlik bilgileri yazılı gemi adamına ……………. devletinin iç hukuk hükümleri gereğince çalışma onayı (endorsement) düzenlenememektedir. Söz konusu gemi adamı için daha önce hazırlanan “Çalışma Onayı Yerine Geçecek Belge”nin bayrak devleti yetkililerine onaylatılması da mümkün olmamıştır. Bununla birlikte; adı geçen gemi adamının yeterlilik sahibi olduğu mesleğini, iş sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında halen çalışmakta olduğu …………bayrağı taşıyan gemide icra etmeye izinli olduğu değerlendirilmektedir.

                                                                                                                                                                                                              Konsolosluk Yetkilisinin Onayı

Not      : Bu belge; bayrak devletinin iç hukuku gereğince kendisine çalışma onayı (endorsement) verilemeyen ve hakkında düzenlenen “Çalışma Onayı Yerine Geçecek Belge” bayrak devleti yetkili birimlerine onaylatılamayan gemi adamları için konsoloslukların sorumluluğu dâhilinde hazırlanacaktır. Konsolosluklar; yapacakları inceleme neticesinde hak sahibi olduğuna kanaat getirdikleri gemi adamları için bu belgeyi düzenleyebilirler. Ancak konsolosluklar, yeterli görüş sahibi olamadıkları gemi adamları için bu belgeyi düzenlemek zorunda değillerdir. Belgenin tanzim edilemediği durumlarda ilgili gemi adamının başvurusu da red edilecektir.

Çalışma onayı (endorsement) ibraz edemeyen vatandaşlarımızın, bayrak devletinde aynı zamanda oturma veya çalışma izni sahibi olmaları halinde, kendilerinden çalışma onayı (endorsement) talep edilmeyecek, bunun yerine oturma veya çalışma izin belgesinin sureti alınacaktır. 

   Vatandaşlarımızın belirtilen belgeler ile müracaat edecekleri konsolosluklara hava yolu veya kara yolu ile seyahat ederek gelmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

   Daha çok turistik gemilerde çalıştıkları gözlemlenen ancak gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmadıklarından gemi adamı statüsünü kazanamayan vatandaşlarımızın müracaat makamı ise, oturma veya çalışma izinlerinin bulunduğu ülkelerdeki yurt dışı temsilciliklerimizdir.

BAŞVURULARIN KABULÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  a. İlk erteleme için konsolosluklara bizzat başvuran vatandaşlarımızın ibraz ettikleri belgeler yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde incelenerek, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/G maddesinde öngörülen işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statülerini haiz olup olmadıkları karara bağlanır.

  b. Geçerli oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi yasanın öngördüğü işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini taşımadığı değerlendirilen veya tespit edilen vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmez.

  c. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, askerlik ertelemeleri için; geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına veya yetkilendirilmiş diğer konsolosluklara her askerlik ertelemesi için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

  ç. Konsolosluklar gerekli gördükleri veya şüphe ettikleri takdirde, başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilâve bilgi ve belgeler isteyebilirler.

  d. Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek "aile birleşimi antlaşmaları" kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da “potansiyel işçi” olarak kabul edilir ve çalışma izni alıncaya kadar başvuru yılını takip eden yılın 31 ekim tarihine kadar askerlik işlemleri ertelenir.

  e. Resmi görevle yurt dışında bulunmamasına rağmen eşi yurt dışında resmi görevle çalıştığından veya yabancı ülkedeki çok uluslu organizasyonların kadrolarında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatı dışında görev aldıklarından mevzuat gereğince kendilerine “Hizmet Pasaportu” verilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın başvuruları sırasında ibraz ettikleri “Hizmet Pasaportu” kabul edilir.

MÜTEAKİP ERTELEME

  İşçi, işveren veya meslek/sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımız; müteakip askerlik erteleme başvurularını, hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle konsolosluklara bizzat veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Posta yoluyla müteakip askerlik erteleme başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın, “Postayla Müteakip Erteleme Başvurusu Yapacaklar İçin Dilekçe-Taahhütname Belgesi”ni imzalayıp ekli evrakı ile birlikte konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, müteakip erteleme başvurularını konsolosluklara bizzat yapacaklardır.

ASKERLİK ERTELEMESİ YAPILAN VATANDAŞLARIMIZDAN, ERTELEME DÖNEMİNDE;

  a. Bir takvim yılının yarısından fazla süreyi yurt içinde geçirdikleri tespit edilenlerin,

  b. Oturma veya çalışma izinlerinin ya da vatandaşlık haklarının iptal edilerek sınır dışı edildikleri tespit edilenlerin,

  c. Yurda kesin dönüş yaptıkları tespit edilenlerin,

  ç. Sahte bilgi, belge veya beyanlarla askerlik işlemlerini ertelettikleri tespit edilenlerin,

  d. Türk vatandaşlığından çıkanların,

  e. Askerlik ertelemesi için gerekli şartları oluşturmadıkları halde erteleme başvurusunun konsolosluklarca sehven kabul edildiği tespit edilenlerin,

  f. Kendi istekleri ile erteleme haklarından vazgeçen veya askerlik erteleme işlemini sonlandırmak isteyenlerin askerlik ertelemeleri iptal edilir. Bunlardan, (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı askerlik ertelemeleri iptal edilenler hariç, diğerlerinin yeniden askerlik erteleme talepleri kabul edilmez.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım