Askeri Yargıtay

Wednesday, May 27, 2020
Askerî Yargıtay, askerî mahkemeler tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, askerlerin yasayla belirlenmiş kimi davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Askerî Yargıtay üyeleri, birinci sınıf askerî hâkimler arasından seçilir.
Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla, her boş yer için üçer aday belirlenir. Belirleyici seçimi cumhurbaşkanı bu adaylar arasından yapar. Askerî Yargıtay başkanı, başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanır.

Askeri Yargıtay Başkanı her sene toplanan Yüksek Askeri Şura tarafından, üyeler arasından birinin generalliğe veya amiralliğe yükseltilmesi ile seçilir. Askerî Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, üyelerinin disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerekleri, yasayla düzenlenir. Anayasada belirtildiği üzere cezai sorumluluklarından kaynaklanan yargılamaları Anayasa Mahkemesi üyelerinden oluşan, Yüce Divan tarafından gerçekleştirilir.
Askeri Yargıtay İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

ADRES	:	Askerî Yargıtay Başkanlığı
Korgeneral Mehmet Sırrı SEYREK Kışlası (Eski ARGE Kışlası)
Merasim Sk. Yücetepe Bakanlıklar / ANKARA 06650
İLETİŞİM TELEFON	:	0 312 410 65 01
FAX	:	0 312 418 22 59
KİTAP TEMİN TELEFON	:	0 312 410 65 29

Türkiye'de Mahkemeler

Adli Mahkemeler

Hukuk mahkemeleri: Sulh hukuk mahkemeleri • Asliye hukuk mahkemeleri • Asliye ticaret mahkemeleri • Tapulama mahkemeleri • İcra mahkemeleri • Aile mahkemeleri • İş mahkemeleri • Tüketici mahkemeleri • Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri
Ceza mahkemeleri: Sulh ceza mahkemeleri • Asliye ceza mahkemeleri • Ağır ceza mahkemeleri • Trafik mahkemeleri • Çocuk mahkemeleri • Çocuk ağır ceza mahkemeleri • Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri

İdari Mahkemeler

İdare mahkemeleri • Vergi mahkemeleri • Bölge idare mahkemeleri

Askeri Mahkemeler

Askeri ceza yargısı: Askerî disiplin mahkemeleri • Askerî mahkemeler • Askerî Yargıtay
Askeri idari yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Yüksek Mahkemeler

Anayasa Mahkemesi • Yargıtay • Danıştay • Askerî Yargıtay • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi • Uyuşmazlık Mahkemesi

Seçim Mahkemeler

Yüksek Seçim Kurulu • İl Seçim Kurulu Başkanlıkları • İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları

Mali Mahkemeler

Sayıştay

İstisnai Mahkemeler

Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi

Eski Mahkemeler

İstiklal Mahkemeleri • Devlet Güvenlik Mahkemeleri

Ayrıca bakınız

Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluAdalet BakanlığıYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım