2014 Torba Yasa Yararlanma Şartları Nelerdir

Wednesday, January 27, 2021
Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı, gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamı ise terkin edilecek.
Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si ödenirken, alacak aslına bağlı olmayan bu cezaların kalan yüzde 50'si terkin edilecek.

İştirak, teşvik, yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının tamamı, bu cezalara uygulanan gecikme zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek, bu cezalara uygulanan gecikme zammının tamamı ise yine terkin edilecek.

Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer'ileri yerine güncelleme oranındaki (Yİ-ÜFE) tutar ödenirken, bu cezalara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer'i alacakların tamamı terkin edilecek.

İhtirazi kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler kesinleşmiş alacak kabul edilerek kanundan yararlanabilecek.

Ayrıca 31 Aralık 2013'ten önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (sigara kullanımından kaynaklananlar hariç), 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31 Aralık 2007'den önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer'i alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer'i alacaklar da silinecek.

2014 Torba Yasa Linkler

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım