Özel Hastane Raporları SGK Nezdinde Geçerli mi

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39. maddesine göre; "İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur."
Hükmü getirilmiş ve 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olacağı hükme bağlanmıştı.

İstirahat raporlarının esasen SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şart olmasına rağmen, bazı işlemlerin yapılması halinde anlaşması olmayan sağlık kurumlarından alınan raporların da geçerli sayılması söz konusu olmaktadır.

SGK ile anlaşması olan hastanelerden alınan raporlar geçerli olup, SGK geçici iş göremezlik ödeneği ödemektedir. Ancak asıl sorun SGK ile anlaşması olmayan hastanelerden alınan raporlarda yaşanmaktadır. SGK, yönetmelikte "sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur" denmesine rağmen, uygulamada onaylanan raporların geçici iş göremezlik ödeneklerini ödemiyor.

En büyük sorun da Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimlerinin bu uygulamayı kavrayamamasından kaynaklanıyor. Burada sorun, "SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Daire Başkanlığı'nın" uygulamanın usul ve esaslarını yeterince düzenleyememesi ve kurumları yönlendirememesinden kaynaklanıyor. Öyle ki kendi SGK müdürlüklerinin bile bir çoğunun bu uygulamadan haberi ve bilgisi yok. Hangi kurumların hekimleri onay yetkisine sahip, onaylayınca ne yapması gerekiyor bilinmiyor.

Söz konusu istirahatın geçici iş göremezliğinin ödenebilmesi için SGK internet sayfasında Form ve Dilekçeler bölümünde yer alan "İş Göremezlik Belgesi" açıklama bölümünde belirtilen esaslara göre düzenlenmesi ve onaylanması gereklidir.

Yani, "İş Göremezlik Belgesi", onaylayan sağlık kurumu tarafından düzenlenecektir.

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. Sağlık hizmet sunucularınca sigortalıya kontrollü olarak 10 güne kadar istirahat verilmiş ise istirahat raporları üç nüsha düzenlenecek ve bir nüshası sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecek, kalan iki nüshasından biri işverenine, diğeri kontrol sırasında getirmesi için sigortalıya verilecektir.

Sigorta'lılar kendilerine verilen iş göremezlik belgelerinin nüshasını, işyerinde çalışmadığına dair bildirim girişinin elektronik ortamda SGK'na gönderilmesi için işverenlerine ibraz edeceklerdir.

DR.Resul KURT