Yeşilkart, Gelir Testi Takip, Testin Yenilenmesi ve GSS Tescil Aşaması Nelerdir

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Mevcut yeşilkart'larda izlenecek yöntem nedir, Gelir Testi Takip aşamaları nelerdir, Gelir Testinin Yenilenmesi nasıl yapılır ve GSS Tescil Aşaması Nelerdir?

MEVCUT YEŞİL KARTLILARDA İZLENECEK YÖNTEM:

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre 1/1/2012 tarihine kadar yeşil kart verilenler, 1/1/2012 tarihinde gelir tespitine tâbi tutulmaksızın 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere vakıflara başvurmaları gerektiği Bakanlık ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulur. Bu kişilerin gelir tespitleri bu Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde vakıflar tarafından yapılır.

GSS Sorgulama Nasıl Yapılır

GSS Sorgulama Nasıl Yapılır

GELİR TESTİ TAKİP AŞAMASI
- Genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, gelir durumlarının değişmesi halinde bir ay içinde vakfa başvurmak zorundadır.
– Karardan itibaren 90 günde bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir. Vakıf da BSYHP üzerinden tespit ettiği değişiklikler üzerine, kişilerin bildirimini beklemeksizin gelir tespitini yeniler.
– Kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ünün altında tespit edilenlerin hane ziyareti her yıl yenilenir.

GELİR TESTİNİN YENİLENMESİ TALEBİ
Gelir durumunu etkileyecek değişiklikler hariç olmak üzere kişiler karardan itibaren altı ay içinde gelir tespitinin yenilenmesini talep edemez.

SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, kişiler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar 15 gün içinde karara bağlanır.
SGK ve SYGM’nin istemesi, ihbar, tespit, itiraz, bildirim ve gelir tespitinin yenilenmesi talebi gibi nedenlerle gelir tespitinin yenilenmesine Mütevelli heyeti karar verebilir.

GSS TESCİL AŞAMASI

SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir.
Vatandaşa yapılan bildirimler kanunen SGK tarafından yapılır. Vakıflar resmi bildirimde bulunamaz. Sadece vakfa gelen vatandaşa yardımcı olup gelir testi bilgisi verilir.
Kişilerin gelir durumlarına göre prim durumları: Gelir Kodu Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Gelir Aralığı (TL) Prim Durumu
G0 Brüt asgari ücretin üçte birinin altında 0- 295,50 Primi devlet tarafından ödenecektir.
G1 Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında 295,50-886,50 Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı: 295,50 x %12= 35,46 TL
G2 Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında 886,50- 1.773 Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı: 886,50 x %12= 106,38 TL
G3 Brüt asgari ücretin iki katından fazla 1773- ∞ Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı: 1. 773 x %12= 212,76 TL
Başvurularınızı SGK yapsanız bile, evraklarınız SYDV iletilecektir.
2022 Kapsamında olanlara SYDV için Gelir Testi yapılmayacak onların GSS sürdürülecektir.

SONUÇ:
Gelir testi süreci şu şekilde yürütülecek:
1. SGK, mevcut yeşil kartlıları vize süreleri doluncaya kadar GSS’li olarak tescil edecek.
2. SGK, yıl içinde vizesi dolan yeşil kartlılar ile sistemde hiç kaydı olmayan kişileri, asgari ücret düzeyinde gelirleri var olarak kabul edip resen tescil edecek. Ayrıca bu kişilere 1 ay içinde ilgili vakfa gidip gelir testi yaptırmalarını, aksi halde asgari ücretin iki katı gelirleri varmış gibi tescilleri güncelleyeceğini bildirecek.
3. Kişiler tebligattan sonra 1 ay içinde Vakfa başvurmazsa gelirleri asgari ücretin iki katı kabul edilecek ve ödeyecekleri primler yaklaşık 106 TL’den yaklaşık 212 TL’ye çıkacak.
4. Kişiler SYD Vakfına başvurduklarında başvuruları alınarak SOYBİS sorgusu ile hane ziyaretleri yapılacak ve gelir durumları SYDV Genel Müdürlüğünün puanlama formülüne göre tespit edilecek.
5. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP) kapsamında hazırlanan sistem üzerinden başvuru aşamasından itibaren yürütülen gelir testi işlemlerinin sonucu yine elektronik sistem üzerinden aynı gün SGK’ya gönderilecek.
6. BSYHP üzerinden 90 günde bir kişilerin durumunun değişip değişmediği otomatik olarak kontrol edilecek. Ayrıca her yıl yapılacak hane ziyaretleri ile kişiler tekrar Vakfa gelmeden gelir testleri yenilenecek.
7. SGK, Vakfın bildirdiği gelir testi sonucuna göre kişileri tescil edip prim oranlarını ve hanede kaç kişinin prim ödeyeceğini haneye bildirecek. Ayrıca sağlık kurumlarından hizmet alınabilmesi için sistemleri üzerinden provizyon verecek.

SGK Gelir Testi Hakkında

Gelir testi uygulaması kapsamında SYD Vakıfları,

a)Kapsamdaki kişilerin başvurularının alınması,

b)Başvuru sahiplerinin işlemlerinin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi ile yürütülmesi,

c)Kişilerin merkezi veritabanı sorgulamalarının SOYBİS üzerinden yapılması,

d)Kişilerin gelirlerinin harcama ve gelir durumlarının göz önüne alınarak raporlanması,

e)Vakıfların Mütevelli Heyetinde, SOYBİS sorgusu ve hane ziyaretleri sonucunda oluşacak puanlama formülü sonucu doğrultusunda gelir durumlarının tespitine ilişkin karar alınması

f)Gelir durumunun sistem üzerinden SGK’ya iletilmesi konularında sorumlu olacak.

Gelir testi sonucunda;

2012 yılında, aile içindeki kişi başına geliri 295,5 TL’den düşük olarak tespit edilen kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek ve bu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler.

Aile içindeki kişi başına geliri; 295,5 TL ile 886,5 TL arasında olanlar 35 TL;

886,5 TL ile 1.773 TL arasında olanlar 106 TL,

1.773 TL’nin üzerinde olanlar da 212 TL,

prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Brüt asgari ücrete endekslenen primler, asgari ücret arttıkça yükselecektir

AYRICA ÖNEMLİ BİR DİPNOT: Bu İşlemlerin uygulaması ile ilgili olarak BAŞBAKANLIĞIN, 11.01.2012 Tarih ve 28170 sayılı resmi gazetede yayımlanan genelgesi ile Bu işlemleri yürütecek olan SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA, Mülki İdare amirleri tarafından gerekli olan fiziksel mekan, araç, gereç ve yeterli personelin sağlanarak her türlü aksaklığın giderilmesinin de talimatlandırılmış olması gözden kaçmamıştır. Sağlıcakla kalınız.

Puanlama formülü

Elde edilen gelir ve gider bilgileri TÜBİTAK’ın da desteği ile kır ve kent farklılıkları da gözetilerek bir puanlama formülüyle hesaplanacak. Formülde beyan formu ve 28 sorgu esas olacak. SGK, Vakfın yapacağı gelir testi sonucuna göre, kişilerin tescil edip prim oranlarını ve hanede kaç kişinin prim ödemesi gerektiğini haneye bildirecek. Ayrıca sağlık kurumlarından hizmet alınabilmesi için provizyonu açacak.
İŞTE HANE BEYAN FORMU

Gelir tespitinde esas alınacak Gelir Tespiti Hane Beyan Formu:

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Telefon:
Adres:
BAŞVURANIN HANE HALKI BİLGİLERİ

Yakınlığı Ailede yaşayan tüm bireyleri (Kendisi, eş, çocuk, anne, baba, kardeş vb) yazınız
Her birinin adı-soyadı TC Kimlik Numarası:
Ailedeki bireylerin her birinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı)
Ailedeki bireylerin her birinin aylık ortalama geliri (TL):
Hanede yaşamakta olan toplam kişi sayısı:
Hanede yaşamakta olan kişilerin toplam geliri (TL)
BAŞVURAN VE HANE HALKININ MAL BEYANI

Cinsi (Ev, otomobil, traktör, arsa, tarla, banka mevduatı) ayrı ayrı belirtiniz:
Mal varlığının kime ait olduğunu (kendisi, anne, baba, eş, çocuk, kardeş) belirtiniz:
Malın miktarı (Adet, metrekare, dönüm vs) belirtiniz:
Sahip olunan malların tek tek değeri (TL):
BAŞVURAN HANENİN SAĞLIK PROBLEMLERİ OLAN AİLE FERTLERİ

Adı soyadı:
Sağlık problemi nedir:
BAŞVURANIN EĞİTİM BİLGİLERİ

Kendisi: (Okur-yazar, ilköğretim, lise, üniversite )
Eşi:
BAŞVURANIN MESLEĞİ

Mesleği: (Geçiminizi sağladığınız mesleğinizi belirtiniz)
HANE KONUT BİLGİLERİ

1-Oturduğunuz konutun türü nedir?
-Müstakil ev
-Gecekondu
-Apartman dairesi (zemin)
-Apartman dairesi
-Çadır/baraka
-Diğer

2-Oturduğunuz evin mülkiyet durumu nedir?
-Kendi evimiz
-Kira
-Kira ödemeden kullanılıyor
-Lojman
-Diğer

3-Bulunduğunuz semtte böyle bir evin yaklaşık kira bedeli ne kadardır? Belirtiniz (TL):
4-Oturduğunuz evde salon dahil kaç oda var:
5-Oturduğunuz konutu nasıl ısıtıyorsunuz:
-Soba
-Kombi/kat kaloriferi
-Müşterek/Merkezi ısıtma kalorifer
-Elektrikli ısıtıcı
-Diğer
HANE DURUM BİLGİLERİ

6-Hanenin aylık ortalama toplam geliri ne kadar (TL) :

7-Kaç yıldır bu yerleşim yerinde yaşıyorsunuz:

8-Et ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

9-Süt ve ürünlerini tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

10-Sebze tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün

11-Meyve tüketme sıklığınız nedir?
-Hiç
-Ayda bir kez
-Haftada bir kez
-Haftada birkaç kez
-Hemen hemen hergün.
HANE HARCAMA BİLGİLERİ

12-Gıda harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

13-Gıda harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

14-Giyim harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

15-Giyim harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

16-Yakacak harcamaları
-Aylık harcama (TL):
-Yıllık harcama (TL):

17-Yakacak harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

18-Su, elektrik, gaz harcamaları
-Aylık (TL):
-Yıllık (TL):

19-Su, elektrik ve gaz harcamaları için ödemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
-Veresiye
-Taksitle
-Peşin
-Kredi kartı
-Yardım
-Borç
-Diğer (Belirtiniz)

20-Formdaki bilgiler tarafımca eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olup, GSS edinmek için haneme ait gelir tespitinin yapılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim.
-İmza
-Adı soyadı:
İşte kişilerin gelirini tespit edecek 13 kurum ve yapacağı 28 ayrı sorgu:

A. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
1. Nüfus Aile Kayıt Örneği,
2. Aile Kayıt Örneği,
3. Kişi Kayıt Örneği,
4. Olay Bilgileri,
5. Adres Bilgileri,

B. İŞKUR Genel Müdürlüğü
6. İşkur Kaydı,
7. İşsizlik Sigortası Ödeneği,
8. Kısa Çalışma Ödeneği,
9. İş Kaybı Tazminatı,

C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
10. Evde Bakım Aylığı,
11. Ayni-Nakdi Yardım,

D. Vakıflar Genel Müdürlüğü
12. Muhtaç Aylığı,

E. Gelir idaresi Başkanlığı
13. Vergi Mükellefiyeti,
14 Araç Sahipliği,

F. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
15. Gayrimenkul sahipliği

G. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
16. Şartlı Nakit Transferi Bilgileri,
17. Gelir Getirici Proje Bilgileri,
18. Sosyal Yardım Bilgileri (Yardım Bilgi Bankası)

H. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
19. Kayıtlı ekili/ekilmemiş arazi sorgusu
20. Kayıtlı sulu/susuz arazi sorgusu
21. Yetiştirilen ürün bilgisi

İ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
22. Sosyal güvenlik bilgileri
23. Sağlık müstahaklık bilgileri
24. 2012 maaş bilgileri

J. Sağlık Bakanlığı
25. Yeşil kart bilgisi

K. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
26. Burs ve kredi bilgisi
L. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
27. Terör kaybı tazminatı

M. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
28.Geçici köy korucusu maaş bilgileri.