Yargıtay'dan emeklilik hesaplaması yanlış yapılanlara emsal karar

Saturday, January 16, 2021
İzmir'de emeklilik başvurusunda bulunan, eksik 1 gününü tamamlamak için yatırdığı paraya rağmen emekli edilmeyen sigortalının kazandığı davanın kararı Yargıtay tarafından onandı.
1989 yılından 2002'ye kadar farklı iş yerlerinde çalıştıktan sonra 2002-2008 yılları arasında isteğe bağlı olmak üzere toplam 3 bin 269 gün SSK'lı olan Bayise Çakmak, 2008 yılında değişen yasa kapsamında bu tarihten itibaren SSK'dan isteğe bağlı Bağ-Kur'lu olarak primlerini yatırmaya devam etti.

30 Ekim 2009 tarihinde SGK'ya başvurarak günlerinin toplanması, günlerini tamamlamış ise sigortasını kapatıp emekli olma ve emeklilik yaşını bekleme talebinde bulunan Çakmak, kurum görevlisi memurun kendisine sigortasını kapatabilmesi ve emekli olabilmesi için gerekli olan 3 bin 600 günden 1 gün eksiği olduğunu, bu eksik için para yatırması gerektiğini belirtmesi üzerine para yatırarak makbuzu kuruma teslim etti.

Birkaç gün sonra kuruma gittiğinde, görevli memurun bilgisayar üzerinden günlerine bakarak, sigortasını kapatabileceğini söylemesi üzerine Bayise Çakmak, emeklilik dilekçesini vererek emeklilik yaşını beklemeye başladı.

Çakmak, yaklaşık 1 yıl sonra, emekli olup olamayacağını öğrenmek için kuruma başvuruda bulunduğunda kurum yetkililerinden yine aynı şekilde 1 gün eksiğinin olduğu, bunun karşılığı olarak 7,79 lira yatırması halinde emekli olabileceği yanıtını aldı.

Bu parayı da yatıran Çakmak, emeklilik yaşı için gerekli olan 50 yaşının dolduğu Ocak 2012 tarihinde emeklilik dilekçesiyle başvuruda bulundu. Kurum tarafından 2 ay sonra gelen cevapta, Çakmak'ın yaşı doldurmasına rağmen, yine 1 gün eksiğinin bulunduğu belirtilerek, emeklilik talebi reddedildi.

Bayise Çakmak, eksik 1 gün için iki kez para yatırmasına rağmen kurum hatasından veya yanlış uygulamalardan dolayı prim günü olarak sayılmaması üzerine bu işlemin iptali, yatırdığı paraların prim gün sayısına eklenmesi, emekli aylıklarının emekliliği hak ediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte kurumdan tahsil edilmesi talebiyle dava açtı.

İzmir 6. İş Mahkemesinde görülen davada, Bayise Çakmak'ın emeklilik için başvurduğu tarihi takip eden aybaşı olan 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle emekliliğe hak kazandığına, emekli aylıklarının her biri için hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile kurumdan alınarak davacıya verilmesine, davacının avukat ücreti ve mahkeme masrafının da kurumdan tahsil edilmesine karar verdi.

Yargıtay Onadı

SGK'nın kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin onama kararında, "Yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Onama kararıyla davacı Çakmak, kurumda 1 Şubat 2012 tarihinden bugüne birikmiş ve yasal faizleriyle 20 bin lirayı bulan emekli aylığını alabilecek.

Davacı Bayise Çakmak'ın avukatı Erdal Durak, davanın Türkiye'de bir ilk olduğunu, bu anlamda emsal niteliği taşıdığını söyledi.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım