Torba Yasa Kabul Edildi, Hükümetten 100 Milyarlık Barış

Thursday, October 29, 2020
Meclis tatil dinlemedi, vatandaşa 100 milyarlık barış müjdeleyen Torba Yasa'yı onayladı. Bağ- Kur'ludan spor kulüplerine, kadın çalışanlardan gündelikçiye kadar herkese yeni şans sunuluyor.

Emekliden esnafa, ev kadınından öğrenciye, gündelikçiden patrona, madenciden taşeron işçiye kadar geniş kesimi ilgilendiren Torba Yasa, Meclis'te kabul edildi. Devlet vergi, prim borcu, idari para cezaları yeniden yapılandırarak vatandaşla yaklaşık 100 milyar liralık barış için adım attı. Yasada Bağ-Kur'luya emeklilik, taşeron işçiye kıdem, gündelikçiye sigorta, araç muayenesini yaptırmayana taksit, çifte maaş cezasına 65 yaş sınırı gibi fırsatlar sunuldu. 

HÜKÜMET TATİL DİNLEMEDİ 

Tatil dinlemeden yasayı onaylayan hükümet, Torba Yasa'da Soma'da yaşamını yitiren maden işçilerini de unutmadı. Yasayla ölen işçilerin her türlü borçları silindi. Sosyal güvenlik ve çalışma yaşamı başta olmak üzere günlük hayatı değiştirecek düzenlemeler içeren 148 maddelik yasanın detayları ise şunlar:

EMLAK VERGİSİ BORÇLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

EMLAK VERGİSİ YAPILANDIRILIYOR: 
Emlak, çevre temizlik ve bunlara bağlı vergi cezaları, belediyelerin su abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden düzenlenecek. 

SPOR KULÜPLERİ BORÇLARINA TAKSİT: 
Spor kulüpleri, SGK ile Maliye'ye olan borçlarını 2'şer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecek 

ESNAF DA YER ALIYOR: 
Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkâr, çiftçi ve diğer bağımsız çalışanlar da faydalanacak. Söz konusu çalışanlar da prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 3 ay içinde başvuruda bulunarak, primlerini ödemeleri halinde sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilecek.

BAĞ-KUR'LUYLA 22 MİLYARLIK EL SIKIŞMA

1.3 MİLYON BAĞ-KUR'LUNUN YÜZÜ GÜLDÜ:
Yasa ile toplam 1.3 milyon Bağ- Kur'luya borçlarını yapılandırma fırsatı verildi. Yaklaşık 22 milyar liralık Bağ-Kur alacağı donduruldu. Son beş yılında işçi olarak çalışanlara işçi statüsünde emeklilik yolu açıldı. 

VATANDAŞLIĞI KAYBEDEN DE BORÇ- LANABİLECEK: 
Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında çalıştıkları süreler için borçlanabilecek. Bu kişilerin vatandaş statüsündeyken yurtdışında çalıştıkları süreler geçerli olacak. Bu kapsamda sigortalılık sürelerini borçlananların, akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecek.

GELİR TESTİ BAŞVURUSU İÇİN YENİ FIRSAT

GELİR TESTİ KARMAŞASI: 
Gelir testine başvuruda bulunmamış genel sağlık sigortalılara yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde teste başvurursa prim borçları faizsiz yapılandırma fırsatı verildi.

PRİM BORCU OLANLAR: 
İşyerlerine de prim affı geldi. 31 Aralık 2013 öncesine ait sigorta ve şsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile eğitime katkı payı borçlarından 100 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçildi. 

VERGİ CEZASININ FAİZİ SİLİNECEK: 
Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı, ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak. 

2 KEZ AKSATANIN HAKKI YANACAK 
Yasadan yararlanacak borçlular, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma hakkını kaybedecek. 

ŞİRKETLER "FESİH"TEN KURTULDU: 
14 Şubat 2014'e kadar gerekli sermaye artırımını yapmayan şirketler hakkında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde sermaye artırımını yaparsa fesih işlemi uygulanmayacak. 

İŞKOLU BARAJI %1: 
Sendikalar Kanunu'nda İşkolu barajı yüzde 1'e sabitlenecek.

36 MİLYONLUK ÇİFT MAAŞ CEZASI SİLİNECEK

ÇİFT MAAŞ CEZASINA 65 YAŞ SINIRI: 
65 yaşını dolduran kişilere düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilecek. İlgililer hakkında adli, idari takibat yapılmayacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 36 milyon lira borcu olan 38 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Hem ölen eşten hem de babadan maaş aldığı için binlerce liralık ceza ödemek durumunda kalanlar nefes alacak. 

ELEKTRİK DE KAPSAMDA: 
TEDAŞ'ın 30 Nisan 2014'e kadarki alacakları, il özel idareleri, belediyelerin kalkınma ajanslarına borçları, sulama birliklerinin alacakları da yapılandırma kapsamına alındı. 

KADINA ERKEN EMEKLİLİK: 
Doğum borçlanması 2 çocuktan 3 çocuğa çıkarıldı. Kadınlar 6 yıl daha erken emekli olma hakkı kazandı. 

GÜNDELİKÇİLERE KOLAY SİGORTA: 
Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar sigortalı olacak. Yapmayana asgari ücret tutarında ceza kesilecek.

ARAÇ SAHİPLERİNE MUAYENE MÜJDESİ

ARACININ MUAYENESİ- Nİ GECİKTİRENLER: 
Motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme faizi de yapılandırılabilecek. Araç muayenesini zamanında yaptırmayanların cezaları ve gümrük vergisi borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Araç muayenesi için süre 31 Aralık 2014 olarak öngörüldü. Bakanlar Kurulu bu süreyi gerekli gördüğü taktirde 30 Haziran 2015'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

SOMA'DA BORÇLU YOK

SOMA İŞÇİLERİ UNUTULMADI: 
Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden sigortalıların SGK'ya olan her türlü borçları silinecek. Ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine prim ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak. Maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından biri, yoksa kardeşlerinden biri kamuda istihdam edilecek. Bu düzenleme 13 Mayıs 2014 itibarıyla geçerli olacak. 

MADENCİ ERKEN EMEKLİ OLUYOR: 
Madenciler için emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürüldü. Yıpranma hakkıyla emeklilik yaşı 43'e kadar düşebiliyor. Yer altında günlük azami çalışma süresi 6 saat, haftalık ise 36 saat oldu. Linyit ve taşkömürü madeni çalışanlarına asgari ücretin 2 katından az maaş verilemeyecek. Değişiklik, 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek. 

KIDEMDE 6 AY ŞARTI: 
Yeraltı işçileri için kıdem şartı kaldırıldı. Bir gün dahi çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabilecek. İşçilerin yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36, günlük 6 saati geçemeyecek. Aşarsa saat başına düşen ücret miktarı yüzde 100 artacak.

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım