TC Kimlik Kartı

Thursday, July 9, 2020
TC Kimlik Kartı, yakın gelecekte kanuni olarak nüfus cüzdanın yerine geçerek, vatandaşlık kartı olarak kullanılacaktır. T.C Kimlik Kartı, yapılan pilot uygulama kapsamında, Bolu ilinde ikamet eden vatandaşlarımıza verilmektedir. T.C. Kimlik Kartı ile giriş yapabilmeniz için iki yöntem bulunmaktadır.

TC Kimlik Kartınızı okuyucuya yerleştirerek, sahip olduğunuz kart okuyucu tipini seçiniz.

Standart Kart Okuyucu ile Giriş : TC Kimlik Kartınız ve standart bir akıllı kart okuyucu kullanarak giriş yapmak için bu seçeneği seçiniz. TC Kimlik Kartı ve PIN ile giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda standart kart okuyucunun sürücüsü ve AKİS sürücüsü kurulu olmalıdır.

Kart Erişim Cihazı ile giriş : Yüksek güvenlikli uygulamalar ve kurumlar için özel erişim cihazıyla giriş yapmak için bu seçeneği seçiniz. Sahip olduğunuz bir KEC ile www.turkiye.gov.tr'nin belirleyeceği politika ile giriş yapabilirsiniz. Giriş, ilk etapta Kart, PIN ve Parmak İzi üçlüsü kullanılarak yapılacaktır. Bu yöntem standart kart okuyucuya göre çok daha güvenli bir giriş yöntemidir. Bilgisayarınızda KEC Sürücüsü ve OYA kurulu olmalıdır.

TC Kimlik Kartı Tanıtımı

Nüfus Cüzdanı, bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Türk Nüfus kütüklerine kayıtlı olduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir.

EKDS projesi kapsamında geliştirilen TCKimlik Kartı, yakın gelecekte kanuni olarak Nüfus cüzdanın yerine geçerek vatandaşlık kartı olarak kullanılacaktır.

TC Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerine güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından yeniden üretilmesini yada bilgilerinin değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanması esasına dayanan, görsel ve mantıksal güvenlik unsurlarına sahip olan bir akıllı karttır.

Kamu hizmeti sağlayacak kurumların uzaktan (elektronik olarak) sundukları hizmetlerden faydalanabilmek için, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak TCKimlik Kartı, görsel ve mantıksal güvenlik unsurlarına sahip olan bir akıllı karttır.

Bununla birlikte TCKimlik Kartı, kamu hizmeti sağlayacak kurumların birbirlerine sundukları hizmetlerden faydalanabilmesi için, e-Devlet yapısı kapsamında alt yapıyı destekleyecektir. Kamu kurumlarının hizmet sunum sürecinin başlayabilmesi vatandaşın ancak bu kart vasıtasıyla kendini sisteme tanıtmasıyla mümkün olabilecektir. Kartta saklanacak bilgiler sayesinde bazı hizmetlerin alımını/sunumunu kolaylaşacaktır.

TC Kimlik Kartı Özellikleri

TC Kimlik Kartı birçok özelliği beraberinde getirecektir. Bunlar;
 • TC Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.
 • TCKimlik Kartı, en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir.
 • TC Kimlik Kartı, vatandaşın rahatlıkla taşımasına ve kullanmasına olanak verecek şekilde, kimlik kartları için belirlenen uluslarası standartlara uygun olacak şekilde, standart bir akıllı kart boyutlarındadır.
 • TC Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerine güvenli bir şekilde kaydedilmesine imkan verir ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini ve değiştirilmesini olanaksız hale getirir.
 • TC Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin önyüzünde ve arkayüzünde bulundurması ile kolay, hızlı ve güvenli görsel kullanım sağlamaktadır.
 • TC Kimlik Kartı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan (elektronik) sağlanan hizmetlerin kullanımı sırasında, vatandaşlar için kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır.
 • TC Kimlik Kartı, standart bir akıllı kartın sunduğu bütün güvenlik özelliklerini desteklemektedir. Kart içerisinde yer alacak elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacaktır.
 • TC Kimlik Kartı, sahibinin doğrulanmasını Parmak vektörü veya PIN yardımıyla gerçekleştirir.
 • TC Kimlik Kartı önyüzünde ve arkayüzünde yer alan bölgeler ve bölgeler içerisindeki bilgiler, Avrupa Birliği tarafından belirlenen DS/CEN/TS 15480-1 standardına uygun olarak geliştirilmiştir.
 • TC Kimlik Kartı, fiziksel özellikleri olarak ISO/IEC 7810 ve ISO/IEC 7816'yı desteklemektedir.
 • TC Kimlik Kartı, dayanıklılık ve diğer test yöntemleri ve kriterleri olarak DS/CEN/TS 15480-1'i ve ISO/IEC 10373-1'i desteklemektedir.
 • TC Kimlik Kartı, ilk olarak sağlık ve sosyal güvenlik kurumu uygulamalarında kullanılmaktadır. Vatandaşların, provizyon işlemleri sırasında nüfus cüzdanları yerine TC Kimlik Kartlarını kullanması suretiyle, muayene kayıtları açılacaktır. Muayene sonucunda elektronik olarak girilen reçetelerin, yine TC Kimlik Kartı kullanılarak eczanelerden temin edilmesi sağlanacaktır.

E-Kimlik

Nüfus Cüzdanları Tarih Oluyor, E Kimlik'ler Geliyor

TC Kimlik Kartı

Elektronik Kimlik KartıYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım