Türkiye'de sosyal güvence sistemi ve emekli sandığı

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Emekli Sandığı Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak, Türkiye'de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlamakla yükümlü kurum iken, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu'na devir olmuştur.
Türkiye'nin yeni sosyal güvence sistemi, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yeni yasanın özellikleri:
  • Emeklilik yaşının ileri alınması: ülke genelinde istatiksel yaşam ortalamasını üzerindeki bir yaşta emekli olunması.
  • Kadınlar için analık doğum hakı süresince 2 yılla kadar erkeklerdeki askerlik süresi örneğindeki gibi ileriki tarihlerde geçmişe dönük borçlana bilme hakkı
  • İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için daha önce istenilen 1080 gün iş yeri primi ödemiş olma zorunluluğu yeni kanunla kalmıştır.