Sigorta Prime Esas Kazançlar

Monday, July 13, 2020
Prime Esas Kazanca Dâhil Olan ve Olmayan Tutarlar
4-a kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında; 
1- Hak edilen ücretlerin,
2- Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.

Prime esas kazanca dâhil edilmeyecek tutarlar;

1-Ayni yardımlar 
2-    Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, 
3-    Görev yollukları, seyyar görev tazminatları, 
4-    Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, 
5-    Keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları 
6-İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, 

7-    Ayrıca 2012 yılında;
a.    Yemek yardımı olarak ödenen ücretlerin:
i.    1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında günlük  ; 29,55 TL x % 6 = 1,77 TL’ye kadar olan kısmı,
ii.    1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında günlük ; 31,35 TL x % 6 = 1,88 TL’ye kadar olan kısmı,

b.    Çocuk yardımı olarak ödenen ücretlerin; 
i.    1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında aylık  ; 886,50 TL x % 2 = 17,73 TL’ye kadar olan kısmı,
ii.    1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında aylık ; 940,50 TL x % 2 = 18,81 TL’ye kadar olan kısmı,

c.    Aile yardımı olarak ödenen ücretlerin: 
i.    1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında aylık  ; 886,50  TL x %10 = 88,65 TL’ye kadar olan kısmı,
ii.    1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 940,50 TL x % 10 = 94,05 TL’ye kadar olan kısmı,

prime esas kazanca dahil edilmemektedir. 

Prime Esas Kazanç Tutarları
Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabında esas alınacak günlük prime esas kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin otuzda biri ve üst sınırı da 16 yaşından büyükler için uygulanan alt sınırın 6,5 katıdır.
Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışan sigortalılar aldıkları ücret ve maaşları günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırına göre belirlenecek, bildirilen ücret ve maaşlar alt sınırdan düşük olamayacak, üst sınırı aşan kısımları da dikkate alınmayacaktır. Kendi hesabına ve bağımsız çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalılar ise alt ve üst sınır arasında kazançları kendileri tarafından yapılan beyana göre belirlenecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Özel Sektör

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında, 
16 yaşından büyük olanlar için sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı:  29,55 TL 
Günlük kazanç üst sınırı: 192,08 TL
Aylık kazanç alt sınırı:     886,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı:    5.762,40 TL

Özel Sektör 16 yaşından küçük olanlar için sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı:  25,35 TL 
Günlük kazanç üst sınırı: 192,08 TL
Aylık kazanç alt sınırı:    760,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı:   5.762,40 TL

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında,

Özel Sektör 16 yaşından büyük olanlar için sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı: 31,35 TL 
Aylık kazanç alt sınırı:    940,50 TL 
Günlük kazanç üst sınırı: 203,78 TL 
Aylık kazanç üst sınırı:   6.113,40 TL 

Özel Sektör 16 yaşından küçük olanlar için sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı:  26,85 TL 
Aylık kazanç alt sınırı:     805,50 TL 
Günlük kazanç üst sınırı: 203,78 TL
Aylık kazanç üst sınırı:    6.113,40 TL

Kamu Sektörü:

15/12/2011 - 14/1/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 
Kamu 16 yaşından büyük olanlar için;

2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 27,90 TL x 16 gün =        446,40 TL 
2012 yılı Ocak ayının ilk yarısı için:       29,55 TL x 14 gün =         413,70 TL 
15/12/2011-14/1/2012 devresi için:        446,40 TL + 413,70 TL = 860,10 TL 

Kamu 16 yaşından küçük olanlar için;

2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 23,85 TL x 16 gün =         381,60 TL 
2012 yılı Ocak ayının ilk yarısı için:        25,35 TL x 14 gün =         354,90 TL 
15/12/2011-14/1/2012 devresi için:         381,60 TL + 354,90 TL = 736,50 TL

15/12/2011 - 14/1/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 

2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için:  181,35 TL x 16 gün =              2.901,60 TL 
2012 yılı Ocak ayının ilk yarısı için:         192,08 TL x 14 gün =             2.689,12 TL 
15/12/2011-14/1/2012 devresi için:           2.901,60 TL + 2.689,12 TL = 5.590,72 TL 

15/1/2012 ila 14/6/2012 tarihleri arasında, 

Kamu 16 yaşından büyük olanlar için sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı: 886,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı:  5.762,40 TL 

Kamu 16 yaşından küçük olanlar için sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı: 760,50 TL 
Aylık kazanç üst sınırı:  5.762,40 TL

15/6/2012 - 14/7/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 

Kamu 16 yaşından büyük olanlar için;

2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 29,55 TL x 16 gün =        472,80 TL 
2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için:    31,35 TL x 14 gün =        438,90 TL 
15/6/2012-14/7/2012 devresi için:             472,80 TL + 438,90 TL = 911,70 TL

Kamu 16 yaşından küçük olanlar için;

2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 25,35 TL x 16 gün = 405,60 TL 
2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için:    26,85 TL x 14 gün = 375,90 TL 
15/12/2011-14/1/2012 devresi için:           405,60 TL + 375,90 TL = 781,50 TL

15/6/2012 - 14/7/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 

2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 192,08 TL x 16 gün = 3.073,28 TL 
2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için:     203,78 TL x 14 gün = 2.852,92 TL
15/6/2012-14/7/2012 devresi için:              3.073,28 TL+ 2.852,92 TL = 5.926,20 TL
 
15/7/2012 ila 14/12/2012 tarihleri arasında,

Kamu 16 yaşından büyük olanlar için sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı: 940,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 6113,40 TL 

Kamu 16 yaşından küçük olanlar için sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı: 805,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 6113,40 TL
 
olarak uygulanacaktır.

Çırak ve öğrenciler için:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, yaşlarına uygun olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince belirlen asgari ücretin % 50’si üzerinden alınmaktadır. Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında;

16 yaşından büyük çırak ve öğrenci olanların; 

Günlük kazanç tutarı: 14,78 TL
Aylık kazanç tutarı:    443,40 TL 

16 yaşından küçük çırak ve öğrenci olanların; 

Günlük kazanç tutarı: 12,68 TL 
Aylık kazanç tutarı:    380,40 TL 

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 

16 yaşından büyük çırak ve öğrenci olanların; 

Günlük kazanç tutarı: 15,68 TL 
Aylık kazanç tutarı:    470,40 TL 

16 yaşından küçük çırak ve öğrenci olanların; 

Günlük kazanç tutarı: 13,43 TL 
Aylık kazanç tutarı:    402,90 TL 

olacaktır.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım