Sigorta Prim Oranları

Monday, July 13, 2020
Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için;

- Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) prim oranı, % 9’u sigortalı, % 11’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 20’si olacaktır.
- Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortaları) yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 arasında Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılacak tarifeye göre belirlenecek ve bu primin tamamı işveren tarafından ödenecektir.

4/c sigortalıları kısa vadeli sigorta kollarına tabi olmadıkları için bu sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmemektedir. Tehlike sınıf ve dereceleri ile bunlar için uygulanan kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarının yer aldığı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını görüntülemek için tıklayınız...

- Genel sağlık sigortası prim oranı, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için, % 5’i sigortalı, % 7,5’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 12,5’i olacaktır.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için;

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olan ve vazife malullüğü, malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hizmet akdiyle çalışıyorlarsa, bu sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden %22,5’i işveren ve %7,5’i sigortalı hissesi olmak üzere, toplam %30 oranında sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek priminin yanında, yapılan işin gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranında kısa vadeli sigorta kolları primi alınır. Bu durumda ödenecek kısa vadeli sigorta kolları priminin tamamı işveren tarafından ödenir.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım