SGK'nın sınav iptal gerekçesi tartışma yarattı

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
SGK'nın mahkeme kararı veya puan barajlarında yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek Görevde Yükselme sınavını iptal etmesi tartışma yarattı.
Bilindiği gibi; Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 Nisan 2014 tarihinde görevde yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre, kurum çalışanlarına görevde yükselme sınavları yapmıştı. Sınav sonuçları açıklanıp ve sınavı kazananların atamaları tam yapılacakken, bazı Sivil Toplum Kuruluşlarınca açılan davalar sonucunda genel yönetmeliğin bazı maddeleri aleyhine açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararları gerekçe gösterilerek sınav süreci durdurulmuştu.

Genel yönetmelikte yapılan değişikliklerin ardından, 15 Ağustos 2014 tarihinde yeni bir duyuru yapılarak tercih, mülakat ve atamalarla ilgili takvim duyurulmuştu. 18-20 Ağustos 2014 tarihleri arasında da, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından müdür yardımcısı, şef ve memur kadroları için tercihler alınmıştı.

Ancak, Danıştay İkinci Dairesinin kararına göre, Büro Emekçileri Sendikası tarafından biyologlarla ilgili açılan bir dava ve başarı puanlarındaki yeni düzenlemeler gerekçe gösterilerek, Devlet Personel Başkanlığının görüşüne istinaden görevde yükselme sürecinin iptal edileceği ifade edilmektedir.

İptale konu olan gerekçeyi incelediğimizde; davanın, biyolog unvanlı kadroda bulunanların müdür kadroları için sayılan unvanlar arasında yer almaması aleyhine açıldığı ve kazanıldığı anlaşılmaktadır. Mahkeme kararına göre Kurum Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak biyolog unvanlı kadroda çalışanların müdür kadroları için sayılan unvanlar arasına konulması yeterli görülmektedir. Bu davanın, sınavın sıhhatini etkilediği iddiası yersiz görülmektedir.

Büro Memurları Sendikası olarak, sınavları kurumlarda fırsat eşitliğinin ve çalışma barışının sağlanması adına olumlu görüyoruz.

Bu mahkeme kararı veya puan barajlarında yapılan değişiklikler gerekçe gösterilerek sınavların idari bir kararla iptal edilmesi birçok hukuki sorunlara, kurumsal kültürün olumsuz etkilenmesine, aidiyet duygusunun ve kuruma olan güvenin sarsılmasına neden olacaktır.

Büro Memur-Sen olarak, yukarıda belirtilen gerekçelerle yaşanacak mağduriyetleri göz önünde bulundurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını iptal kararını yeniden gözden geçirmeye ve çalışanların mağduriyetini gidermeye davet ediyoruz. Mağduriyetleri giderirse kırmızı ve beyaz karanfilleri kendisine vereceğiz.

Sorun çözülmezse mahkeme kararlarının bulunduğu siyah çelengi odasına bırakacağız. Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı hangisini ister? Kurum çalışanları tedirgin ve huzursuzdur. Kurum Başkanını, çalışanların lehine bir karar çıkması için adaletin gereğini yapmaya davet ediyoruz.