SGK'dan Muhasebecilere Büyük Kolaylık

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
SGK İl Müdürü Kılıç, e-Sigorta kanalıyla muhasebecilerin işlemlerini kısa sürede ve karmaşıklığa yol açmadan yapabileceklerini söyledi.
İş yeri bildirgelerinin, e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesi uygulaması ile ilgili SGK duyuru yayımladı. Duyuru ile ilgi Şanlıurfa Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Kaşif Kılıç yaptığı açıklamada; bu düzenleme sayesinde muhasebecilerin internet üzerinden yaptıkları işlemleri daha kısa sürede ve karmaşıklığa yol açmadan yapabileceklerini söyledi.

İl Müdürü Kaşif Kılıç, "Bilindiği üzere, işveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgeleri pilot bölge seçilen Ankara ilinde (isteğe bağlı olarak), e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden alınabilmekte olup söz konusu uygulamanın Türkiye genelinde işlem yapan tüm SGK İl Müdürlükleri/SGM'leri için elektronik ortamda alınabilmesine imkan sağlayan program çalışmaları tamamlanmıştır.

Bahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerimizce halen Kurumumuza kâğıt ortamında verilen işyeri bildirgeleri bundan böyle (isteğe bağlı olarak) Türkiye genelinde elektronik ortamda gönderilebilecektir. İşyeri bildirgelerinin kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak, -gerçek kişi, -kamu tüzel kişisi, -özel hukuk tüzel kişisi, -adi ortaklık, apartman yöneticiliği olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir" diye konuştu.

TESCİL İŞLEMLERİ

"İşyeri bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur" diyen Kılıç, "İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için sosyal sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgelerinin kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından, yönetmelikte yer alan belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir" dedi.