SGK'daki doktora ek 4.900 TL iyileştirme

Monday, August 10, 2020
Devlet Hastanesindeki Doktorların Yararlandığı Ek Ödemenin Yarattığı Eşitsizlil Gideriliyor. 6495 sayılı Torba Kanun, TBMM’de kabul edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı’nın onayı bekleniyor. Hastanelerdeki doktorların aldığı ek ödeme hakkı, SGK bünyesindeki 800’e yakın doktor, diş hekimi ve eczacıya da sağlanacak.

Torba Kanun'un 37. maddesi ile 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 28'inci maddesinin sekizinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi: "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda yer alan kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 700'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir."
Bu düzenlemeyle SGK'dan kaçmaya çalışan doktorların bu istekleri engellenmek istenmiştir. Özellikle SGK'da yönetici olarak görev yapan doktor, diş hekimi ve eczacılar 4900 TL ek ödeme alacak. Yani devlet hastanelerinde çalışan ve maaşlarının dışında döner sermayeden ek ödeme alan doktor ve eczacıların yararlandığı imkânlar böylece SGK bünyesinde görevli yaklaşık 800 kişiye de sağlanmış olacak.

6331 sayılı İSG 6 ay ertelendi

1 Temmuz 2013 günü yürürlüğe girmesi gereken 6311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bazı işyerleri için 6 ay, bazı işyerleri için ise 2 yıl ertelendi. 50'den az çalışana sahip tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda olacak. Bu işletmelerin sayısı da 600 bin. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı, 50'den az çalışana sahip ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri içinse 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.


MUHTARLARIN MAAŞI YÜZDE 100 ARTTI


Torba Kanun'un 77. maddesiyle "29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3000" ibaresi "5700" şeklinde değiştirilmiştir". Yani, muhtarlar bundan böyle 420 yerine 875 lira aylık alacaklar. Ancak emekli olanlar bu parayı tam
alacaklar, emekli olmayan ve SGK'ya prim ödemeyenlerin maaşlarından yaklaşık 330 lira prim kesilecek. Halen işçi, esnaf olup da SGK'ya prim ödeyenler de 875 lirayı tam alacaklar.
Ayrıca;
■ Geçici köy korucularının, 15 yıllık hizmeti ve 55 yaşını dolduranlarından emekliliğe sevk edilenlerine bugüne kadar 5000 gösterge üzerinden (5000 x 0.076791= 384 lira) aylık bağlanırken artık 8500 gösterge ile (8500 x 0.076791= 653 lira) aylık bağlanacak. 15 yıldan fazla hizmeti olanların her fazla yılı için de 200 gösterge daha ilave edilmesi uygulaması ise değişmedi.
■ Ölüm yardımı da artırıldı. Geçici köy korucularından görev süresi içinde vefat edenlerin eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ölüm yardımı ödeniyordu, Torba Kanun uygulamaya
girerse bu rakam 50 bin olacak. Yani, ölüm yardımı tutarı, 1152 liradan 3840 liraya çıkarılacaktır.


6331 'de A ve B sınıfına geçiş kolaylaştırıldı


Halen 15 bine yakın İSG uzmanı var ama bunların çok azı A sınıfı ve çoğu da C sınıfıdır. Şimdi yapılan düzenlemeyle C sınıflarının ve B sınıflarının bir üst sınıfa yükselme sınav hakları artırıldı.


İş hayatını denetleyene A sınıf uzmanlık

6331 sayılı İSG ile sadece teknik (mühendis) iş müfettişleri A sınıfı belge alabiliyordu, yeni düzenlemeyle sosyal iş müfettişleri ile SGK'nın müfettişleri de artık A sınıfı uzman olma hakkı kazandılar.


Müfettiş ve daire başkanlarına yurtdışı görevi

Çalışma Bakanlığı'nın yurtdışındaki ataşeliklerine sadece genel müdür ve üstü personel atanabiliyorken yeni düzenlemeyle bu kapsama daire başkanı ve üstü personel ile SGK müfettişleri, bakanlık ve bağlı kuruluş müfettişleri girdi. Buna ilaveten, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda merkez teşkilatında mesleğe yarışma sınavıyla girmiş olanlar da yeterliklerini aldıktan sonra 7 yıl çalışmış olmaları şartıyla yurtdışı göreve atanabilecek.


KKTC'de tedavi herkesi kapsadı


SGK, yurtdışı tedavileri belli şartlarla öder ama yeni düzenleme ile KKTC'de hangi sebeple olursa olsun yapılan tedavileri ödeyecek.
İlgili madde "d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında veya bunların dışında bir nedenle KKTC'de bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin"diye değiştirildi.

Kaynak: https://www.haberturk.com/yazarlar/ali-tezel-1016/864867-sgkdaki-doktora-ek-4900-lira

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım