Seçmen Listesine İtiraz

Friday, April 3, 2020
Yaklaşan 2011 Genel Seçimleir öncesi Seçmen Listesine İtiraz, seçmen listelerine kimlerin nasıl itiraz edebileceklerini anlatacağız.
Seçmen listelerine askı süresi içinde itiraz edilebilir.
Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Seçmen Listelerine;
  • Siyasi partilerin yukarıda belirtilen ilçe yetkilileri;
    • O ilçede oturan tüm seçmenlerle ilgili olarak,
    • Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: ölü, kısıtlı, asker kişilerin yazılımı gibi),
    • Herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine toplu-hileli biçimde nakiller ile ilgili olarak.
  • Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileri ile ilgili olarak,
İtirazda bulunabilirler.

Kimliğini ispat edemeyenlerin itirazları incelenmez. Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir surette resim ve harç alınmaz.

Kimliğin ispatında nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelere itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir. Yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevindeki taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklu seçmenler için cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik yerine geçer.

Yukarıdaki belgelerden olup da, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunmayan belgelere ek olarak T.C. Kimlik Numarası ibrazı şarttır.

Yerleşim yeri ispatında ise, öncelikle ilgili Nüfus müdürlüklerinden alınacak resmi nitelikteki onaylı “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır. Bilgisayar ortamında alınan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan MERNİS/KPS kayıtları resmi belge sayılır.

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.


Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım