Seçmen İşlemleri

Friday, April 3, 2020
Seçmen Bilgi Sorgulama işlemleri Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden sorgulanabilecek ve 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimi için muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 21 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.
22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimi için bilgilerin güncellenmesi amacıyla muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 21 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Oluşturulan "Bilgisayar Destekli Seçmen Kütüğü Sistemi" ile Türkiye genelindeki 43 milyon seçmen bilgisayar ortamına kaydedildi. Seçmenler MERNİS ile eşleştirme sonucu TC kimlik numaralarına göre sisteme işlendi.

Seçmen kimlik ve ikametgah bilgileri, TC kimlik numarası altında toplanacak ve seçimle ilgili işlemler kimlik numarası esas alınarak yapıldı.

Nerede Oy Kullanacağım

Seçmen bilgileri, muhtarlıkların yanı sıra YSK'nın www.ysk.gov.tr internet adresinden kontrol edilebilecek. Aşağıdaki bağlantıdan seçmen listelerinde kayıtlı olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Seçmen Bilgi Sorgulama için tıklayınız...

Seçmen kütüğüne ilk defa kaydolmak için bulabileceğiniz mavi renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "İlk defa oy kullanacak olup kayıtlı olmayan seçmenlerin muhtarlıklara başvurarak "Seçmen Yeni Kayıt Formu"nu alttaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar muhtarlıklara başvurarak "Seçmen Bilgileri Değişiklik/Düzeltme Formu"nu dolduracak.

Oy kullanmak için TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı şart değil

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının seçim iş ve işlemleri sırasında bildirilmesi, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47 nci maddesi hükmü nedeniyle zorunludur. İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına başvuran ilgililerin, Nüfus Müdürlüklerinden öğrendikleri Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını bildirmeleri gerekmektedir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları işlenmiş nüfus cüzdanı ibrazına gerek bulunmamaktadır.

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNE YAZILMAK İÇİN BAŞVURABİLECEK OLANLAR

 • En son yapılan Genel Seçimde veya o seçim çevresinde daha sonra yapılmış olan seçimlerde güncelleştirilen sandık seçmen listelerine herhangi bir sebeple, yazılamamış olanlar,
 • Seçim tarihi (oy verme günü) itibariyle 18 yaşını doldurduysanız (Ay ve günü belirleyen Nüfus Müdürlüğünce verilen nüfus kayıt örneği veya nüfus bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir),
 • Başka bir sandık seçmen listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı seçim (muhtarlık) bölgesine gelenler (İkametgah Belgesi ibrazı gereklidir),
 • Sandık seçmen listesinde veya taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu seçmen listesinde kendisine ait bilgilerde yanlışlık veya eksiklik bulunanlar,
 • Askerlikten terhis olanlardan seçmen kütüğüne kaydı bulunmayanlar (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir),
 • Sandık seçmen listelerine ve taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu seçmen listesine yazılmak için bizzat, başvurabilirsiniz.
Yukarıda açıklanan koşullardan herhangi birini taşıyorsanız, seçmen kütüğüne ilk defa kaydolmak için bulabileceğiniz mavi renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "Seçmen Yeni Kayıt Formu"nu alttaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldurmanız gerekmektedir

Formu doldururken,
 • Formun üstünde yer alan bölümlere adınızı, soyadınızı yazarak tarih atmanız ve formu imzalamanız,
 • T.C. Kimlik Numaranızı doğru olarak yazmanız,
 • Resmi kimlik belgenize göre seçmenin kimlik bilgileri kısmını eksiksiz olarak doldurmanız,
 • Doğum tarihi bölümüne resmi kimlik belgenizdeki gün, ay ve yılı doğru olarak yazmanız,
 • Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurmanız,
 • Oy kullanmaya engel bir özrünüz varsa özürlü seçmenler için ayrılan kutucuğu (X) işareti ile işaretlemeniz,
 • Size gerektiğinde ulaşabilmek için telefon numaranızı okunaklı bir biçimde yazmanız,
 • Formda sol alt köşede bulunan onay bölümünü muhtarınıza imzalatıp onaylatmanız gerekir.
Seçmen yeni kayıt formunu doldurduktan sonra kimlik belgeniz ile birlikte bizzat bağlı bulunduğunuz ilçe seçim kurulu başkanlığına veriniz.

Yüksek Seçim Kurulu; 12.01.2007


Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım