Pet CT Görüntüleme Tekniği

Tuesday, October 20, 2020
Kanserin erken teşhis ve takibinde, yüksek hassasiyetle (4mm'ye kadar) kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu belirlemede, kanser nüks ve metastazları saptamada ve tedavi planlamada (evrelendirme, radyoterapi planlama, biopsi yeri seçimi) çok önemli rol oynar.
Ayrıca tedavi gören kanser hastalarının tedaviye yanıtlarının saptanmasında, canlı tümör hücresi mevcudiyetinin belirlenmesinde kullanılır. PET ve CT cihazlarının özelliklerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş, hem metabolizma hem de anatomi hakkında detaylı bilgi veren görüntüleme tekniğidir.

Özellikle akciğer kanseri, baş boyun tümörleri, kolorektal kanser, lenfomalar, malign melanoma, meme kanseri, tiroid kanseri, servikal kanser, pankreas kanseri, primer ya da metastatik beyin tümörleri ile primeri bilinmeyen tümörlerin teşhisinde kullanılır.

KARDİYOLOJİDE PET

Koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarların tıkanıklığı sonucunda gelişir. Koroner damarlarda ani tıkanıklık kalp krizine yol açar. Yanlızca erkeklerde değil özellikle menapoz sonrası kadınlarda da dünyada önde gelen ölüm sebepleri arasında yer alır.

Koroner arter hastalıklarının teşhisinde PET yüksek rezolüsyonu ve kardiak perfüzyon ve metabolizma hakkında kantitatif bilgi vermesi nedeni ile SPECT’ten daha üstündür.

PET canlı myokard dokusunu saptayarak cerrahiden yarar görecek hastaları belirlemede önemli yer tutar.

NÖROPSİKİYATRİDE PET

Alzheimer hastalığının erken teşhisinde, diğer hafıza kaybıyla seyreden hastalıklardan ayırıcı tanısında, epileptik odakların saptanmasında ve Parkinson, serebrovasküler hastalıklar ile psikiyatrik hastalıklarda kullanılan en önde gelen görüntüleme yöntemidir.

CT KOMPÜTERİZE TOMOGRAFİ

Siemens 16 kesitli Hi-Rez PET/CT olma özelliğini taşıyan Biograph Sensation 16 Sanal anjiyo ve sanal kolonoskopi çekebilme özelliklerinin yanı sıra; hızlı ve mükemmel görüntü kalitesi, radyasyon dozunun minimal oluşu gibi avantajları ile teknolojinin ulaştığı son noktayı simgelemektedir.

Tüm damar patolojilerinin (darlık, tıkanıklık, anevrizma) saptanmasında; kalp krizi risklerinin blirlenmesinde; kalın bağırsak, bronşgibi organların incelenmesinde ve kanser odaklarının tespitinde diğer teşhis yöntemlerine göre belirgin üstünlüğe sahiptir.

Zamanın tartışılmaz bir değer olduğu günümüzde; tüm vücudu en kısa sürede (=nefes tutulması) tarayabilme özelliği, Biograph Sensation 16'yı ön plana çıkaran bir başka avantajdır.


Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım