Osmaniye

2013 resmi nüfus sayımı verilerine göre 498,981 kişinin yaşadığı Osmaniye, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeralmakta, Osmaniye topraklarının %42’si ormanlık alan, %39’si ekili dikili tarım alanı, %17’si tarıma elverişsiz arazi ve %2’si diğer arazilerden oluşmaktadır. Osmaniye'nin yüzölçümü ise 3.767 km2 (1.454,4 mi2)'dir.