Memurlara sicil sistemi yerine yeni model geliyor

memurlar Memurların işe alımından emekliliğe kadar olan dönemde sicil sistemi yerine geçmesi planlanan performansa öncelik veren yeni model geliştirilecek.

Memurun işe alımından emekliliğe kadar olan süreyi kapsayacak yeni personel modeli geliştirilerek, sicil sisteminin yerine performansı öngören kılavuz hazırlanacak.

YENİ MEMUR MODELİ HAZIRLANIYOR

Kamuda çalışan yaklaşık 2 milyon 750 bin memurun çalışma şartları ve çalışma sistemine yönelik yeni model hazırlanıyor. Hükümet, memurlara ilişkin yapacağı değişikliklerin ayrıntısını 2014 Yılı Programı'nda açıkladı.

MEMURLARA KARİYER PLANLAMA

Buna göre önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm kamu personeli sistemi içine alan yeni bir model geliştirilecek. Bu model işe alımdan emeklilik sonrasına kadarki süreçlerin tamamını kapsayacak ve memurlara kariyer planlama imkanı sunacak.

MEMURA ESNEK ÇALIŞMA OLANAĞI

Bugün gazetesinin haberine göre, Program kapsamında, kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli geliştirilecek ve uygun görülen kuruluşlarda uygulamaya geçilecek. Esnek çalışma modelini hayata geçirmeye yönelik usul ve esaslar hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Uygun işler ve uygun kuruluşlarda esnek çalışma uygulamaları başlatılacak. Esnek çalışmanın diğer kamu kuruluşlarında da yaygınlaştırılmasına yönelik planlamalar yapılacak.

Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memurların tepki gösterdiği sicil sistemi kaldırılmıştı. Şimdi kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluşturulacak.Yeni sistemde verimlilik ve başarı ödüllendirilecek. Kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacak.

YENİ SİSTEM İÇİN BAKANLIKLAR ORTAK ÇALIŞACAK

Hazırlanan programda kamuda verimlilik artışına yönelik çalışmalar da yürütülecek. Bu amaçla personel, yönetici ve hizmet açısından verimliliğe etki eden faktörlerin tespitine ilişkin araştırma yapılacak. Yapılacak bütün çalışmalar Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Kalkınma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarıyla Devlet Personel Başkanlığı, TODAİE ve memur sendikalarının işbirliğiyle yürütülecek.