Malülen emekliler ne kadar maaş alacak

Monday, June 1, 2020
malülen emeklilik Malülen emeklilik ne kadar para alacak? Hangi hasta malülen emeklilik olacak?

Malulen emekli olanlar ne kadar maaş alacaklar? Malulen emeklilik kapsamı genişletildi ve hangi hastalar malulen emekli olacaklar? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapsamını genişlettiği malulen emeklilik düzenlemesi 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik için ne açıklama yaptı? Malulen emekli olabilmek için sigorta ödenmiş olması gerekiyor mu? Malulen emekli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? Malulen emekli olacaklara 971 lira maaş ödenecek peki eski emekliler aynı maaşı alabilecekler mi ? Aradaki fark maaş adaletsizliği olmayacak mı?

Malulen emekli olanlar ne kadar maaş alacaklar? Malulen emeklilik kapsamı genişletildi ve hangi hastalarmalulen emekli olacaklar? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapsamını genişlettiği malulen emeklilikdüzenlemesi 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik için ne açıklama yaptı? Malulen emekli olabilmek için sigorta ödenmiş olması gerekiyor mu? Malulen emekliolabilmek için aranan şartlar nelerdir? Malulen emekli olacaklara 971 lira maaş ödenecek peki eski emekliler aynı maaşı alabilecekler mi ? Aradaki fark maaş adaletsizliği olmayacak mı?

Malullük aylığına hak kazanma koşulları;

Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

- Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması,

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

gerekmektedir.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

Malullük aylığının başlangıcı

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini, takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Hangi Hastalıklar Malulen Emeklilik Kapsamına Alındı?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun malulen emekliliğin kapsamını genişletmesiyle 4 bin 250 kişi 1 Eylül'den itibaren emekli olabilecek. Böylece malulen emekli sayısı 119 bine çıkacak.

Düzenleme, eski yönetmeliğe göre malullük başvurusu yapıp reddedilenlere tekrar başvuru yapma hakkı getiriyor. Malulen emekli olabilmek için kişinin çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını veya tamamını kaybettiği sağlık kurulunca raporlanacak. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam bin 800 gün sigorta primi ödenmiş olma şartı da bulunuyor.

Malulen emekli olabilmek için kemik iliği nakli hariç tüm organ nakilli hastalara koşulsuz maluliyet hakkı veriliyor. Böbrek nakli sonrası uygulanan kontrol muayeneleri ise kaldırıldı. Tüm kanser hastaları tanı aldıktan sonra koşulsuz olarak malul kabul edilecek.

Tüm kanser hastaları, tanı aldıktan sonra koşulsuz olarak 18 ay boyunca malul kabul edildi. Bu hastalara ayrıca tedavi süresince maluliyet hakkı verildi.

Tedavisi olmayan ve kişinin çalışmasına olanak vermeyen genetik hastalıklar maluliyet listesine alındı. Otizm gibi yaygın gelişim bozuklukları malul sayılma kriterlerine eklendi. MS, Parkinson, Alzheimer hastalığı, demans, sara gibi sık ve güncel nörolojik hastalıklar kapsama alındı.

Şeker hastalığına ilişkin maluliyet kriterleri genişletildi, en az 3 organının orta ve ileri düzeyde bozulması maluliyet kriteri olarak kabul edildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarını sürekli kullanan hastalar bakıma muhtaç olarak kabul edildi.
Tedaviye dirençli ve bulaşıcılığı yüksek olan verem hastalarına 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi.


Çağrıcı'nın emeklilik ile ilgili yazılarını ve Youtube sayfalarından takip edebilirsiniz. DMCA - SSK SorgulamaYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım