Kademeli emeklilik için gerekli şartlar

Friday, June 5, 2020
ssk emekli Geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca emeklilik hakkında yanıtı en çok merak edilen soruları siz değerli Hürriyet okurları için yanıtlamaya çalıştım.

Yazı dizimizin bu son ve 6’ncı gününde SSK ve Bağ-Kur’da yaşlılık aylığından yararlanma şartlarından, kademeli geçişe kadar birçok merak edilen konuda ayrıntılı tablolara yer veriyorum. Tabloları altındaki kullanım klavuzlarına bakarak okuyup, emekliliğinizle ilgili kafanızdaki soruları cevaplayabilirsiniz.  

1/5/2008 tarihinden sonra işe başlayan SSK ve Bağ-Kur’lular için kademeli geçiş

1- İLK DEFA 01/05/2008 ‘DEN SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN,
- SSK’lılar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,
- Bağ-Kur’lular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,olması gerekir.

2-  01/05/2008’den sonra işe girenlerden SSK’da 7200 gün, Bağ-Kur’da 9000 günü 31/12/2035 tarihinden önce dolduranlar ise tablonun birinci satırına göre 58/60 yaş şartını yerine getirdiğinde emekli emekli olur.
3- SSK’da 7200, Bağ-Kur’da 9000 günü 31/12/2035 tarihinden sonra dolduranlar ise tablonun ikinci ve takip eden satırlarındaki yaş şartıyla emekli olur.

1/5/2008 tarihinden sonra işe başlayan SSK’lılar için yaş haddinden kademeli geçiş

1- 01/05/2008’den sonra işe başlayan SSK’lı ve Bağ-Kur’lular için yaş haddinden emeklilik için, 5400 gün ve 65 yaşı geçmemek üzere 5400 günün tamamlandığı tarihe göre Tablo 2 deki yaş şartlarına 3 yaş eklenmesi ile bulunur. Örneğin 5400 günü 01/03/2037 tarihinde yerine getiren bir erkek için yaş şartı 61+3= 64’tür.

2- 5400 gün şartı 01/01/2016’den sonra işe başlayanlar için uygulanacaktır. 
Ancak bu tarihten önce işe başlayan SSK’lılar için gün şartı 4600 günden başlamak üzere her yıl 100 gün artırılarak belirlenecektir. 
İşe başlama tarihine göre gün şartı tespiti yapılacaktır.

2008 Ekim’den sonra işe başlayan SSK’lılar için çalışma gücü kaybından kademeli geçiş

1- Çalışma gücü kaybı % 50-% 59 arasındakiler 
16 yıl 4320 gün
Çalışma gücü kaybı % 40-% 49 arasındakiler 
18 yıl  4680 gün
şartlarını sağlayarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabilirler.
2- Bu şartlar  2008 Ekim ayından sonra aylık talebinde bulunan tüm Bağ-Kur’lular için hemen devreye girmiştir.
3- Bu şartlar 2008 Ekim ayından önce işe başlayanlara uygulanmayacak olup, 2008 Ekimden sonra işe başlayanlara kademeli olarak uygulanacaktır. Kademe uygulaması sadece SSK’lılar için işe giriş tarihine göre uygulanmaktadır. Her sigortalı işe giriş tarihine göre hangi gün sayısı şartıyla emekli olacağını bulacaktır.

Bağ-Kur sigortalıları için kademele geçiş şartları

1- Tablo 01/10/1999 den önce işe başlayanlar için gerekli olan hizmet süresi ve yaşı göstermektedir.
2-  Bu tablodan, 01/06/2002 tarihi itibariyle kadın 20, erkek 25 yılın dolmasına kalan süre tespit edilir.
3-  Kalan süre tespiti için öncelikle 01/06/2002 tarihine kadar olan hizmet yıl-ay ve güne çevrilir (18 yıl,10 ay, 30 gün gibi), sonra bu hizmet erkeklerde 24 yıl,11 ay,30 günden, kadınlarda ise 19 yıl 11 ay, 30 günden çıkarılır. Bulunan süre erkeklerde 25 yılın, kadınlarda ise 20 yılın dolmasına kalan süredir.

SSK yaşlılık aylığından yararlanma şartları (506 SK. M 60/A, GM 81/A-B)

1- Bu tablo 8/9/1999’den önce işe başlayanlar için gerekli sigortalılık süresi, yaş ve gün sayısını göstermektedir.
2- Tablonun birinci satırı erkekler için 8/9/1976, kadınlar için 8/9/1981’den önce işe başlayanlar içindir. Bunlar kademeli yaş artışına takılmaz eski hükümlere tabidir.
3-  Erkekler 8/9/1976, kadınlar 8/9/1981’den sonra işe girenler işe girme tarihine göre tablonun ikinci sütunu ve takip eden sütunlardaki kademeye tabidir. Aylık başvuru tarihinde bu 3 şartında yerine gelmesi gerekmektedir.
4-  Sigortalılık süresinin dolacağı tarih, işe başlama yılının kadın 20, erkek 25 ile toplanması ile bulunur. Yaş şartının dolacağı tarih doğum yılının gerekli yaş koşulu ile toplanması ile bulunur.

Bağ-Kur’lular için yaş haddinden emeklilikte kademeli geçiş

1- Bu tablo 01/10/1999’den önce işe girenlerden gün sayısı az olup ileri yaştakilerin, yaş haddinden emeklilik için  gerekli yaş ve hizmet yılını gösterir.(Kısmi aylık) 
2- Öncelikle 1/10/1999’deki hizmet süresi ve yaşa bakılır. Kadın 50 erkek 55 yaş ve 15 yıl (5400 gün) koşulunu bu tarihte yerine getiren veya 2 yıldan az kalanlara kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 yıl ile aylık bağlanır
3-  1/10/1999 tarihi itibariyle önce kadın ise 
50, erkek ise 55 yaşına kalan süreye hesaplanır. Ardından 01/10/1999 daki 
hizmet yıl, ay ve gün olarak bulunur ve 14 yıl, 11 ay, 30 günden çıkarılarak 15 hizmet yılının dolmasına kalan süre bulunur. Bunlardan hangisinde emekliliğin dolması için gereken süre fazla ise o sürenin kademesine bakılarak emeklilik yaşı tespit edilir.  

ssk yaşlılık aylığı

TABLO 1’İN KULLANIM KLAVUZU
1-Bu tablo 8/9/1999’den önce işe başlayanlar için gerekli sigortalılık süresi, yaş ve gün sayısını göstermektedir.
2-Tablonun birinci satırı erkekler için 8/9/1976, kadınlar için 8/9/1981’den önce işe başlayanlar içindir. Bunlar kademeli yaş artışına takılmaz eski hükümlere tabidir.
3- Erkekler 8/9/1976, kadınlar 8/9/1981’den sonra işe girenler işe girme tarihine göre tablonun ikinci sütunu ve takip eden sütunlardaki kademeye tabidir. Aylık başvuru tarihinde bu 3 şartında yerine gelmesi gerekmektedir.
4- Sigortalılık süresinin dolacağı tarih, işe başlama yılının kadın 20, erkek 25 ile toplanması ile bulunur. Yaş şartının dolacağı tarih doğum yılının gerekli yaş koşulu ile toplanması ile bulunur.

ssk prim

TABLO 2’NİN KULLANIM KLAVUZU
1-İLK DEFA 01/05/2008 ‘DEN SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN,
- SSK’lılar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,
- Bağ-Kur’lular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün, 
olması gerekir.

2- 01/05/2008’den sonra işe girenlerden SSK’da 7200 gün, Bağ-Kur’da 9000 günü 31/12/2035 tarihinden önce dolduranlar ise tablonun birinci satırına göre 58/60 yaş şartını yerine getirdiğinde emekli emekli olur.
3-SSK’da 7200, Bağ-Kur’da 9000 günü 31/12/2035 tarihinden sonra dolduranlar ise tablonun ikinci ve takip eden satırlarındaki yaş şartıyla emekli olur.

TABLO 3’ÜN KULLANIM KLAVUZU
1-01/05/2008’den sonra işe başlayan SSK’lı ve Bağ-Kur’lular için yaş haddinden emeklilik için, 5400 gün ve 65 yaşı geçmemek üzere 5400 günün tamamlandığı tarihe göre Tablo 2 deki yaş şartlarına 3 yaş eklenmesi ile bulunur. Örneğin 5400 günü 01/03/2037 tarihinde yerine getiren bir erkek için yaş şartı 61+3= 64’tür.
2-5400 gün şartı 01/01/2016’den sonra işe başlayanlar için uygulanacaktır. Ancak bu tarihten önce işe başlayan SSK’lılar için gün şartı 4600 günden başlamak üzere her yıl 100 gün artırılarak belirlenecektir. İşe başlama tarihine göre gün şartı tespiti yapılacaktır.

TABLO 4-TABLO 5-TABLO 6

ssk emeklilik

Bağkur Emeklisi

TABLO 4’ÜN KULLANIM KLAVUZU
1-Çalışma gücü kaybı: %50-%59 arasındakiler: 16 yıl 4320 gün, Çalışma gücü kaybı %40-%49 arasındakiler: 18 yıl  4680 gün
şartlarını sağlayarak yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabilirler.
2-Bu şartlar  2008 Ekim ayından sonra aylık talebinde bulunan tüm Bağ-Kur’lular için hemen devreye girmiştir.
3-Bu şartlar 2008 Ekim ayından önce işe başlayanlara uygulanmayacak olup, 2008 Ekimden sonra işe başlayanlara kademeli olarak uygulanacaktır. Kademe uygulaması sadece SSK’lılar için işe giriş tarihine göre uygulanmaktadır. Her sigortalı işe giriş tarihine göre hangi gün sayısı şartıyla emekli olacağını bulacaktır.

TABLO 5’İN KULLANIM KLAVUZU
1-Tablo 01/10/1999 den önce işe başlayanlar için gerekli olan hizmet süresi ve yaşı göstermektedir.
2- Bu tablodan, 01/06/2002 tarihi itibariyle kadın 20, erkek 25 yılın dolmasına kalan süre tespit edilir.
3- Kalan süre tespiti için öncelikle 01/06/2002 tarihine kadar olan hizmet yıl-ay ve güne çevrilir (18 yıl,10 ay, 30 gün gibi), sonra bu hizmet erkeklerde 24 yıl,11 ay,30 günden, kadınlarda ise 19 yıl 11 ay, 30 günden çıkarılır. Bulunan süre erkeklerde 25 yılın, kadınlarda ise 20 yılın dolmasına kalan süredir.

TABLO 6’NIN KULLANIM KLAVUZU
1-Bu tablo 01/10/1999’den önce işe girenlerden gün sayısı az olup ileri yaştakilerin, yaş haddinden emeklilik için  gerekli yaş ve hizmet yılını gösterir.(Kısmi aylık) 
2-Öncelikle 1/10/1999’deki hizmet süresi ve yaşa bakılır. Kadın 50 erkek 55 yaş ve 15 yıl (5400 gün) koşulunu bu tarihte yerine getiren veya 2 yıldan az kalanlara kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 yıl ile aylık bağlanır
3- 1/10/1999 tarihi itibariyle önce kadın ise 50, erkek ise 55 yaşına kalan süreye hesaplanır. Ardından 01/10/1999 daki hizmet yıl, ay ve gün olarak bulunur ve 14 yıl, 11 ay, 30 günden çıkarılarak 15 hizmet yılının dolmasına kalan süre bulunur. Bunlardan hangisinde emekliliğin dolması için gereken süre fazla ise o sürenin kademesine bakılarak emeklilik yaşı tespit edilir.  Çağrıcı'nın emeklilik ile ilgili yazılarını ve Youtube sayfalarından takip edebilirsiniz. DMCA - SSK SorgulamaYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım