İstiklal Madalyası Kanunları ile İlgili Yapılan İşlemler

Saturday, May 30, 2020
66 sayılı kanun, istiklal madalyası ana kanunu kabul edilmekle birlikte, 525, 869, 977, 1005 vb. sayılı kanunlar bu kanuna yapılan ilavelerdir. esasen 525 ve 869 sayılı kanunlara ilişkin faaliyetler başkanlığımızca yürütülmektedir. 525 sayılı kanun istiklâl madalyasının hak sahipleri varislerini intikalini, 869 sayılı kanun ise ilk defa madalya alacakları ilgilendirmektedir.

525 sayılı kanuna göre; istiklâl madalyası taşıyanlardan hayatını yitirenlerin istiklâl madalyası, erkek çocuklarının en büyüğüne, erkek çocuğu yoksa kız çocuklarının büyüğüne, yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa eşine geçer. bunlardan hayatını yitirenler olursa yine bu suretle geçer. bunlardan biri hayatını yitirdiğinde bu düzen içinde kalıtçı (varis) bulunmadığı taktirde diğer tabakada bulunanlara veya onların kalıtçılarına aynı suretle geçer.
   konu hakkında askeri yüksek idare mahkemesi (ayim) kararları ile msb hukuk müşavirliği ve davalar dairesi başkanlığının mütalâası sonucunda özetle;  
       a.  66 sayılı istiklâl madalyası kanununun ek-2’nci maddesindeki hak sahibi mirasçının madalya intikalini yaptırdıktan sonra vefat etmesi halinde, söz konusu madalya intikalinin öncelikle kendi büyük oğlu/büyük kızı (madalya sahibinin torunu) olmak üzere diğer sıralı mirasçılarına,  
       b.  madalya intikalini yaptırmadan vefat edenlerin madalyasının ise; madalya sahibinin sağ büyük oğlu/kızı olmak üzere diğer sıralı mirasçılarına intikal işlemi yapılmaktadır.
istiklâl madalyası belgesi intikal işlemleri  asal d.bşk.lığınca yapılmaktadır. bu işlem için,  aşağıda yazılı belgelerle birlikte en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir;
    (a)  hak sahibinin imzalı istek dilekçesi.
    (b)  müracaatçı durumuna göre; dede/babaya ait eş ve çocuklarını gösterir vukuatlı aile nüfus kayıt örneği asılları. (madalya sahibi ile akrabalık bağlarının teyidi ve hak sahibi mirasçının belirlenmesi amacıyla)
    (c)  dede/babadan birisine ait veraset ilamı aslı, mahkeme veya noter tasdikli sureti. (vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgileri teyit eden ve mirasçılık hükümlerinin belirlenmesi amacıyla)
    (ç)  madalya isteyen hak sahibinin sabıkasının bulunmadığına dair cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı aslı. (mirasçının herhangi bir suçtan hüküm giymediğinin belirlenmesi amacıyla)  istiklâl madalyası intikal isteğinde bulunan hak sahibi mirasçının; sabıka kayıt belgesinde sabıkası bulunanlara intikal işlemi yapılmamaktadır.
    (d) istiklâl madalyası belgesinin aslı veya gazeteye verilecek kayıp ilanı. (bir yenisi düzenlenen istiklâl madalyası belgesinin, yedeğinin yetkisiz kimselerin eline geçmesini önlemek amacıyla) 
     istiklâl madalyası intikal işlemi ile ilgili kanunda yer almayan hususlarda msb baş hukuk müşavirliği ve davalar dairesi başkanlığı ile yapılan koordine sonucunda özetle; 
    (a) istiklâl madalyası intikaline hak sahibi mirasçının hakkından feragat ettiğine dair noterden alınacak feragatname ile intikal işlemi bir sonraki mirasçıya yapılmaktadır.
    (b) aynı doğumda birden çok doğan çocuklardan (ikiz), nüfus kayıt örneğinde önde gelen mirasçıya intikal işlemi yapılmaktadır.
    (c) istiklâl madalyası sahibinden, yabancı uyruklu hak sahibi mirasçısına intikal işlemi yapılmaktadır.
    (ç) istiklâl madalyası intikaline hak sahibi mirasçının, vesayet altında bulunduğunun sulh hukuk mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, intikal işlemi bir sonraki mirasçıya yapılmaktadır.
    (d) medeni kanuna göre evlat edinilmiş hak sahibi mirasçıya, istiklâl madalyası intikal işlemi yapılmaktadır.
    (e) adli sicil kaydında sabıkası tespit edilen hak sahibi mirasçıya, intikal işlemi yapılmamaktadır. 
    (f) aile nüfus kayıt örneği ile veraset ilamından yaş tashihi yapıldığı tespit edilen hak sahibi mirasçıya istiklâl madalyası intikal işlemi yapılmaktadır.
   maddi çıkar uğruna veya hatıra olarak hak sahibinden bir başkasına satılan/verilen çok yüksek manevi değere sahip olan istiklal madalyasından dolayı kişinin hak sahibi olması mümkün değildir. bir kimsenin madalya hak sahibi olduğunu ancak istiklâl madalyası belgesi ile ispatlaması gerekmektedir.
       maalesef istiklâl madalyasının satın alma yoluyla temin edildiği yazılı basında değişik zamanlarda ortaya çıkmaktadır. ancak bu kişilerin istiklâl madalyası belgesi temini veya istiklâl madalyası hak sahiplerinin imkanlarından yararlanması da söz konusu olmamaktadır.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım