İşsizlik Sigortası Kapsamı

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamı Dışındadır? : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 3 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılmayanlar, Tarım işlerinde çalışanlar (Kamu sektörüne alt tarım ve orman işlerinde ücretle, özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak, tarım sanatlarına ait islerde, tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde, tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar hariç)
 • İşverenin ücretsiz çalışan eşi
 • Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) olan hısımlar arasında ve aralarında dışarıdan başka kimse katılmayarak konut içinde yapılan işlerde çalışanlar
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)
 • Askerlik hizmetlerini yapmakta olanlar
 • Ülkelerinde sigortalı olan yabancılar
 • Meslek okullarında pratik eğitim yapan öğrenciler
 • Cezaevlerindeki atölyelerde çalışan mahkumlar
 • Rehabilitasyon tedbirlerine katılan hastalar
 • Herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanlar
 • Köy sınırları içersinde kendi ihtiyaçları için yapılan inşaat işlerinde çalışanlar
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ya da ödemeksizin çalışanlar
 • 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılar
 • 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi sigortalılar
 • 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur statüsünde çalışanlar
 • 506 sayılı Kanunun Ek-10 uncu maddesine göre, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar
 • 506 sayılı Kanunun Ek-13 üncü maddesine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar
 • 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen isteğe bağlı sigortalılar
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre:. sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 190 sayılı 'Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar
 • 5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları
 • Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği " Kanunu kapsamında çalışan sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetliler


Kaynak: SSK - Sosyal Sigortalar Kurumu

ssk

ssk
Turkiye-Rehberi.Net Şimdi İndirin
pinterest Facebook instagram Twitter LinkedIn WhatsApp Addthis

İşsizlik Sigortası Kapsamı Resim Galerisi

ssk

ssk
Turkiye-Rehberi.Net Şimdi İndirin
pinterest Facebook instagram Twitter LinkedIn WhatsApp Addthis