İş Kazasının Sorumluluklarını Biliyor musunuz

Monday, June 1, 2020
İş Kazası’nda İşverenin Cezai Sorumlulukları

İşyerinde herhangi bir iş kazası oluştuğu takdirde, işverenin cezasal sorumluluğu ortaya çıkar.
Kaza sonucu yaralanma veya ölüm meydana geleceği için Ceza Yasası hükümleri uygulanır. Cezasal uygulama gerçek kişilere uygulanır. Bu nedenle cezlar işverene ve /veya işveren vekillerine uygulanacaktır.

Ceza Yasası’na göre iş kazası sonucu ölüm ya da yaralanma taksirli bir suçtur. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısı ile bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtien sonucu öngörülmeyerek gerçekleştirmesidir. Önlem almama, dikkatsizlik, ehliyetsiz işçi çalıştırma, mevzuata aykırılık taksir kabul edilen davranışlardır.

Ceza Yasası’nın 85. Maddesi’ne insanın ölümüne neden olan kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Buradaki ceza kefaletle serbest bırakmaya dönüştürülebilir, ancak ikinci kez tekrarlanması durumunda, ilkiyle birlikte kesin hapis cezasına uygulanmaktadır. Birden fazla kişinin göre taksirle bir ölümüne neden olunmuşsa, üç yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. Yaralanmalarda üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verlir.

Ancak yaralanmanın büyüklüğüne ve kalıcılığına göre ceza oranları artar.İşveren bu konuda yasa, tüzük ve yönetmelikle belirlenmiş bütün önlemleri almak, gerekli koşulları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

Gerekli periydik muayenelerin yapılmaması, sigortalıyı durumuna uygun işte çalıştırmamak, denetim ve gözetim görevini yerine getirmemek, yasal çalışma sürelerine uymamak, uygun araç ve donanımı vermemek, işçileri bu konularda eğitmemek, gerekli uyarı levhalarını asmamak iş kazalarında işverinin cezai sorumluluklarını arttırır.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım