GSS İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

Friday, January 22, 2021
SGK Genel Sağlık Sigortası ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinin tam listesi.

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ


Aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınmayacaktır. 
Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
• Yoğun bakım hizmetleri, 
• Yanık tedavisi hizmetleri, 
• Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), 
• Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, 
• Organ, doku ve hücre nakilleri, 
• Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 
• Diyaliz tedavileri, 
• Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), otelcilik hizmetleri dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz. 

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım