GSS 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru'

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Genel Sağlık Sigortası 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2015/5 (Ek)'

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan "Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge"nin 10 uncu maddesi gereği "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.