Evde Bakım Hizmeti Verenlere Emeklilik Yolu Açıldı

Wednesday, May 27, 2020
evde bakım hizmeti Evde engelli bakanlara emeklilik imkanı doğdu. Uzun zamandır yapılması planlanan engelli yakınını bakan kişilere emekli aylığı bağlanması uygulaması başlıyor. Evde engelli yakınının bakımını üstlendiği için bakım parası alan kişilere emeklilik yolu açılıyor.
Bu durumdaki 400 binin üzerindeki kişiye emekli aylığı bağlanacak. SGK, gerekli düzenlemeleri yaparak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık onaylarsa ayda 156 TL prim ödeyen engelli bakımı yapan kişiler emekli olabilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hayatlarını yalnız sürdüremeyen engeli olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere destek olan yakınlarına evde bakım parası uygulamasını yürütüyor. Bu uygulamayla, bakıma muhtaç olan engellilere aynı evde 24 saat bakımını üstlenmek koşuluyla, asgari ücretin net tutarı kadar bir aylık bağlanıyor, bu aylık tutarı asgari geçim indirimi düşülünce 700 TL civarında oluyor. Evde bakım parasına hak kazanabilmek için engellinin tüm gelirlerinin toplamının asgari ücretin net tutarının 2/3'ünü aşmaması gerekiyor. Engelli bireyin bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise, engellinin toplam geliri bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına bölünerek elde edilen tutar dikkate alınıyor.

Gelirin Üçte İkisini Aşamaz

Örneğin evli, eşi çalışmayan bir engellinin 18 yaşından küçük 2 çocuğu var. Bu engellinin 2022 sayılı Kanun'a göre 200 TL engelli aylığı ve 600 TL' de kira geliri olduğunda, ailenin toplam geliri 800 TL oluyor. Engellinin bu örnekte kendisi dâhil bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 4 olduğu için, 800 rakamı 4′e bölünerek, engelli kişinin geliri 200 TL olarak kabul ediliyor. Bu rakam 2013 yılının ilk altı ayı için belirlenmiş asgari ücretin net tutarı olan 778 TL'nin üçte ikisini aşmadığı için, bu kişinin bakımını üstlenen akraba ya da bir başkası evde bakım parası alabiliyor.

Türkiye'de halen 404 bin 761 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor. Bir anlamda, 404 bin 761 engelliye bakan kişi var. Rakamlara göre engellilere bakıp evde bakım ücreti alanların yüzde 91′ini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların yaklaşık dörtte üçü kendi çocuğuna bakıyor. Şu sıralar SGK evde bakım hizmeti veren bu kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanıp, emekli olmalarını kolaylaştıracak yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Aslında SGK tarafı çalışmayı tamamlayarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderdi. Eğer SGK'nın yaptığı bu çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylanırsa evde bakım hizmeti verenlere yönelik bu düzenleme yakında başlar.

En az primin yarısı ödenmek zorunda

Düzenlemeyle, bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmeti verenler isteğe bağlı primlerini asgari ücretin yarısı üzerinden ödeyerek sigortalı olacaklar ve böylece prim biriktirip emeklilik hakkı elde edecekler. Yani bugünün şartlarıyla bir kişi ayda 313 TL ödeyerek emeklilik için prim biriktirebiliyor. Mevcut durumda, engellilere bakan kimseler için de aynısı geçerli.

Engelli Bakana Emeklilik İmkanından 400 Bin Kişi Yararlanacak

Yeni düzenlemeyle evde bakım ücreti alanlar asgari ücretin yarısı olan 489 TL üzerinden yüzde 32 oranında prim ödeyip emekli olabilecekler. Bu durumda engelliye baktığı için başka bir işte çalışamayan bir kişi, bu düzenlemeyle her ay aldığı asgari ücretin 156 TL'sini SGK'ya yatırarak sigortalı olarak ve emekliliğinin önü açılacak. Evde engelliye baktığı için çalışma imkânı olmayan yaklaşık 405 bin kişi yeni düzenlemeyle sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanacak.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım