Emeklilikte Bakmakla Yükümlü Kişilerin Hakları

Tuesday, August 11, 2020
Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
Eşi,

18 yaşından büyük, lise ve dengi öğrenimi veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, 
Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bakmakla yükümlü olduğu kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak tedavi yardımlarından yararlanmaya devam edeceklerdir. 6111 sayılı Kanunda kız çocukları için değişiklik yapılarak, kız çocuklarının durum değişikliğinden sonra da anne ve babalarından sağlık yardımı almalarına imkan tanınmıştır. 

Ancak bu Kanundan önce kamu idarelerinde çalışan memurların erkek çocukları, durum değişikliği olmadan 25 yaşına kadar herhangi bir şart aranmaksızın sağlık yardımlarından yararlandırılacaklardır. Durum değişikliği olan erkek çocukları, durum değişikliğinden sonra bu Kanunun hükümlerine tabi olarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaklardır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla yükümlü olduğu çocukları, bu Kanunun hükümlerine tabi olarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaklardır. 
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım