Devlet'e Gelecek Yıl 75 Bin Memur Alınacak

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Gelecek yıl devlete kaç memur alınacak? Hükümetin 2015 memur alımı belli oldu mu? AKP hükümetinin gelecek yıl bütçe planlamalarında eğitime, sosyal harcamalara, memur alımına ne kadar kaynak ayrıldı?

Hükümetin 2015 yılı sosyal hedefleri de belli oldu. Önümüzdeki yıl en büyük bütçe yine eğitime ayrılacak. Savunma harcamalarında artış öngörülmüyor. 75 bin memur alınacak. Sığınmacılara kimlik verilecek

Orta Vadeli Program (OVP) ile makro büyüklüklerin yanı sıra hükümetin sosyal hedefleri de ortaya çıktı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda bu yıl 104 bin kişi alınacağını belirterek, "2015'te de kamuya 74 bin personel alınacak" dedi. Bakan Şimşek, gazetecilerin IŞİD nedeniyle önümüzdeki dönemde savunma harcamalarında bir artış olup olmayacağına yönelik sorulara da "Savunma harcamalarında önemli bir artış öngörülmüyor. 2015'te de eğitim en büyük harcama kalemi olacak. Bunu sağlık, sosyal güvenlik izleyecek" yanıtını verdi. 

SAVUNMA FONU 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Savunma Sanayi Fonu'nun çok ciddi birikmiş bir rezervi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Fona hak ettiği, tahakkuk ettiği halde ihtiyacı olmadığı için Hazine'de bekleyen yedekler var. Orada çok ciddi rezerv bulunuyor. Ama bu kadar büyük bir bütçe ve ekonomi içinde bu tür giderler zaten gündeme de gelmez. Gerektiği anda nerede ne gerekiyorsa yapılır." Bakan Şimşek, önümüzdeki yıl bütçe büyüklüğünün 472.9 milyar lira olduğunu da açıkladı. 

YAPISAL REFORMLARA ÖNCELİK
OVP'de büyümeyi hızlandıracak yapısal reformlara öncelik verilmesi öngörülüyor. Büyüme stratejisi kapsamında, makroekonomik istikrar, beşeri sermaye-işgücü piyasası reformları, teknoloji ve yenilik, fiziki altyapı, kurumsal kalite başlıklarından oluşuyor. 25 başlıktaki dönüşüm programları yaşama geçirilecek. Bugüne kadar bin 250 eylem için takvimlendirme çalışması sürdürülüyor. Reformlar arasında, "Üretimde verimliliğin artırılması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması, yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması, kamu harcamalarının rasyonelleşmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılması, istatistiki bilgi altyapısını geliştirme, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileşme, kamu alımlarıyla ilgili teknoloji geliştirme ve yerli üretim, yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi, sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm, sağlık turizminin geliştirilmesi" bulunuyor.

SIĞINMACILARA KİMLİK VE İŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Suriye'den göç edenlerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Çelik, "Göç Yasası kapsamında ikincil mevzuat düzenlemesiyle tüm izin ve bu konudaki mevzuatlar Çalışma Bakanlığı'na devrediliyor. Bu yasa çerçevesinde Suriye'den gelenlere kendilerini tanımlayacak kimlik verilecek. Türkiye'deki açık işler dikkate alınarak bunların istihdam imkânı gerçekleşmiş olacak. Çalışma imkânını elde edecekler" dedi.

3 YILDA NÜ FUS 2.5 MİLYON KİŞİ ARTACAK
OVP'ye göre bu yıl 76 milyon 903 olan Türkiye nüfusu gelecek yıl 77 milyon 738 bin, 2016'da 78 milyon 559 bin, 2017'de ise 79 milyon 366 kişi olacak. Yani Türkiye'nin nüfusu önümüzdeki 3 yıl sonunda 2 milyon 463 bin kişi artacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 2020'DE
Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da elektrikli otomobiller üzerinde yoğun bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Ar-Ge ve inovasyon, dizayn ve mühendislik ile üretim ve pazarlama olarak üç aşamalı bir çalışma yürütülüyor. 2020'den önce Türkiye ve dünya yollarında bir yerli otomobil markasını görmek için çalışıyoruz" dedi.

88 MİLYARLIK YATIRIM
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kamu yatırımlarının bu yıl 85 milyar lirayla tamamlanacağını, 2015'te ise 88 milyar liranın üzerinde başlangıç ödeneği bulunduğunu kaydetti.

İNSANİ YARDIM DA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin şu anda dünyanın üçüncü büyük insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, "ABD, İngiltere, arkasından geliyor. Kalkınma yardımlarımızın tümü, dış yardımlar, geçen yıl itibarıyla 3.5 milyar dolara ulaştı" dedi.

İŞLEME REJİMİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli de kamuoyunda dahilde işleme rejiminin ithalatı teşvik eden bir mekanizmaya dönüştüğüne yönelik bir algı oluştuğunu söyleyerek, "Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Mersin Gümrük Müdürlüğü bünyesinde dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatı yapılan tüm ürünlerle ilgili numune alınarak bir tahlil yapıldı. 703 maldan numune alınırken, ihraç edilen 73 malda sıkıntı tespit edildi" dedi.