Daha az taşıt vergisi ödemek için neler yapılmalı

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Temmuz ayı, araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ait ikinci taksidini ödemeleri gereken bir ay. MTV vergisi ocak ayında doğuyor. Verginin birinci taksidi ocak ayı içerisinde ödenirken, ikinci taksidin temmuz içinde ödenmesi gerekiyor.

Araçların, muayene, satış, devir ve benzeri işlemlerini yapabilmek için tüm vergilerin eksiksiz ödenmesi gerekiyor. Ödenecek vergiler sene başında Maliye tarafından yayımlanıyor. Tabloda her aracın silindir hacmine göre belirlenen vergileri görünüyor. Ödenmesi gereken rakamlar yıllık olarak tespit edilmiş. Bu rakamların yarısı ocak ayında ödendiği için bu ay diğer yarısı ödenecek.

Özellikle yeni markaların ve modellerin sürekli piyasaya girmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artış, MTV'nin silindir hacmine göre artış göstermesi eski büyük silindirli arabaların değerini düşürdü. Piyasa fiyatı çok düşük olan bu araçların vergileri değerlerine nispeten oldukça yüksek olabiliyor. Bu gibi durumları gören Bakanlar Kurulu, alınan bir kararla mağduriyetleri telafi etmeye çalıştı. Getirilen uygulamaya göre; MTV Kanunu'nun (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları, bu araçların kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşıyorsa, bu taşıtlara ait vergi tutarları, aynı yaş grubundaki bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanıyor.

Bu imkândan faydalanmak için, araç sahiplerinin vergi dairesine müracaat etmesi gerekiyor. Fakat taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları şart değil. Yani araç kaskolu değilse de bu düşük MTV ödeme imkanından faydalanılabilir.

Sizin de otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtınız vs. varsa yandaki tablodan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ne kadar ödeyeceğinize bakın. Ödeyeceğiniz yıllık toplam vergi, aracınızın kasko değerinin yüzde 5'inden fazla ise aynı yaş grubunun bir alt kademesinde yer alan taşıtlara isabet eden vergiyi ödeyebilirsiniz. Aracın yaşını tespit ederken model yılını 1 yaş kabul etmek ve içerisinde bulunduğumuz yılı da hesaplamalara dahil etmek gerekiyor. Mesela 2007 model bir araç 3 yaşında kabul ediliyor.

Şunu da hatırlatayım ki internetten yatırılan MTV'lerin yazıcıdan alınan çıktısı vergi dairesince makbuz olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden vergiyi internet üzerinden ödeyenlerin en yakın banka şubesinden vergi tahsil alındısı almaları gerekiyor. Ayrıca bankalardan yapılan ödemelerde bir problem yaşamamak için plaka, vergi sicil numarası (ruhsat sahibinin vergi sicil numarası kullanılmalıdır), vergi dairesi, ad, soyad/unvan vb. tahsilat bilgilerinin tam ve doğru olarak girilmesi gerekiyor. Bu tür ödemelerin vergi dairesi hesaplarına aktarılmaması ihtimaline binaen vergi tahsil alındılarının muhafaza edilmesinde fayda var.