CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi'den Dövizzede Teklifi

Tuesday, March 31, 2020
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli olarak konut kredisi kullanan vatandaşların döviz kurundaki aşırı yükseliş nedeniyle uğradıkları mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi verdi.
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli olarak konut kredisi kullanan vatandaşların döviz kurundaki aşırı yükseliş nedeniyle uğradıkları mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Akif Hamzaçebi TBMM CHF - JPY Döviz Kredi Düzenleme KonuşmasıHamzaçebi, TBMM Başkanlığına Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini sundu.

Dövizzedeler ve Tüketici Derneği ToplantısıDÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KREDİ KULLANAN VATANDAŞLARIN YAŞADIKLARI MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Teklife göre, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilecek. Koruma hizmetinin alınmasına ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenecek.

31 Aralık 2013 tarihine kadar bankalarca Japon Yeni ve İsviçre Frangı'na endeksli olarak kullandırılan konut kredileri; kredi sözleşmesinin imzalandığı gündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca açıklanan efektif satış döviz kuru üzerinden hesaplanarak bulunacak TL cinsinden borç tutarına, yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca açıklanan TL cinsinden ağırlıklı mevduat faiz oranı esas alınıp kredi sözleşmesinin imzalandığı günden itibaren faiz uygulanarak yeniden hesaplanacak.

Kullanılan krediye karşılık yapılan ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca açıklanan efektif satış döviz kuru üzerinden hesaplanarak, ağırlıklı mevduat faiz üzerinden hesaplanan meblağdan mahsup edilecek. Mahsuplaşma sonucu kalan kredi borcu taksitler halinde ödenecek.

Teklif ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplamasında kullanılan endekste yapacağı değişikliğe yönelik bir düzenleme yapılıyor. Buna göre muhtelif mevzuata Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan yurtiçi fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) yapılmış sayılacak.

Dövizzede Kanun Teklifi

Dövizzede Kanun Teklifi

Dövizzede İsviçre Frangı ve Japon Yeni Kanun Teklifi Detay İçin
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım