Bağkur emeklisine basamak intibak borcu çıkarılamaz

Friday, February 21, 2020
Bağ-Kur’lulara basamak intibak borcu çıkarılamaz--SGK tek kullanımlık malzemeleri herkese birden fazla kullandırın diyor. Bağ-Kur’luların, Bağ-Kur başlamadan evvel SSK veya Emekli Sandığı hizmeti varsa basamakları intibak ettirilmelidir ancak bugüne kadar basamak intibakı yapılmamışsa bundan sonra artık yapılıp, borç çıkarılamaz…
Ali bey, 1984 yılından beridir SSK veya Bağ-Kur’luyum geçen ay SGK’ya emeklilik dilekçesi verdim. Bağ-Kur bana 19 bin lira basamak prim borcu çıkardı. Madem basamaklarım yanlıştı beni neden bugüne kadar nende uyarmadı da tam emeklilik zamanım gelince uyardı bu haksızlık değil mi? Bu parayı ödemek zorunda mıyım? İsmi Saklı

Sayın okurum, eğer aşağıda vereceğim 5510 sayılı Kanun’a 6385 sayılı Kanun ile eklenen ek 8. madde olmasaydı, size şimdi çıkarılan basamak prim borcunu ödemeniz gerekirdi ve onu ödemeden de emekli olamazdınız. Fakat, bu konuyla ilgili epey mağduriyet yaşandığı için aşağıdaki madde çıkarıldı.

“Ek Madde 8 - (Ek madde: 10.01.2013 - 6385 S.K./11. md.)
1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında 1/10/2008 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmez. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilir.

Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmaz.”

Madde metninden de göreceğiniz üzere emekli olacağınız ana kadar basamağınızı intibak ettirmeyen SGK şimdi basamak intibak ettirip size borç çıkaramaz.

SGK tek kullanımlık malzemeleri herkese birden fazla kullandırın diyor

Okurlarımızdan, sosyal güvenlik uzmanı Aygül Özgökçe bizi uyarıyor ve sizleri uyarmamı istiyor. SGK yeni yayınladığı SUT zeyilnamesi ile aslında tek kullanımlık olan ameliyat malzemelerinin birden fazla kişiye kullanılmasına izin veriyor.

"SGK, özel sağlık kuruluşlarından aldığı sağlık hizmetinin bedelini arttırmamak için tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzemelerin yeniden kullanılmasının yolunu açtı Yeni düzenlemeyle özel hastanelerde birim harcamaların azaltılmasının sağlanarak böylelikle özel hastanelerin SGK faturalarının mevcut tarifelere uydurulmaya çalışıldığı ve tabi ki bunun insan sağlığının hiçe sayılarak yapıldığını sanırım belirtmeye gerek yok. Yani diğer bir anlatımla yeni uygulama ile özel hastanelere maliyetlerini büyük ölçüde azaltıp daha çok kâr etme olanağı sağlanırken, bu kurumların SGK’ya fatura ettiği harcamalarda da otomatik olarak düşüş gerçekleştirecektir.

Tekrar kullanılmaması gereken tek kullanımlık tıbbi ürünler; kardiyolojide anjiyografi ve anjiyoplasti uygulamalarında, göz ameliyatlarında, laparaskobik cerrahide ve girişimsel radyolojide yaygın olarak kullanılıyor. Bu düzenleme ile kalp anjiyosu gibi kritik müdahalelerde aynı malzemeler tekrar tekrar kullanılabilecek. Bu arada Sağlık Bakanlığı, tek kullanımlık malzemenin tekrar kullanımından doğacak olumsuz durumlarda sorumluluğun hekim ve hastane yönetimlerinde olacağı uyarısında bulunuyor.

Evet şimdilik Sağlık Bakanlığımız sağolsun bu durumda mikrop kapıp ölen hastalara cezai bir yaptırım uygulamasa da, yine de dikkatli olun derim. Bakarsınız Sağlık Bakanlığı mikrop kapıp ölen hasta yakınlarına, ''hastanelere olan güvenin sarsılmasına sebep olmaktan ''cezai bir yaptırım uygulayabilir. Şaka bir yana SGK bu zeyilnameyi acilen iptal etmelidir. Bu malzemelerin bedeli SGK tarafından karşılanmalı ve kötü kullanım durumunda ağır cezai yaptırım uygulanması yeniden getirilmelidir."


Kaynak : Ali Tezel - https://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6390Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım