Asgari Ücret

Tuesday, October 20, 2020
Asgari Ücreti, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret.
"Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur." - Anayasa
1 aylık ihtiyaçlara cevaben kabul edilebilecek en düşük alım gücü gereksinimlerin toplam tutarına verilen yasal olarak verilmesi gereken en düşük ücret tutarı.

2011 Asgari Ücret

Asgari ücret 2011 in brüt tutarı 837,00 TL olarak, asgari ücret 2011 in net tutarı 658,95 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2011 un net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2011 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 837,00 lira, net asgari ücret 658,95 liradır. Asgari ücret; 2011 yılının ikinci yarısında 16 yaşından büyükler için brüt 837,00 TL, net 658,95 TL olarak belirlenmiştir.
01.07.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında (AYLIK ASGARİ ÜCRET);
2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için):   837,00 TL
2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 715,50 TL
 
01.07.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için):    27,90 TL
2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 23,85 TL
Ülkelere göre Asgari Ücret 2011 Euro
Ülkelere göre Asgari Ücret 2009 - 2011 Euro

2010 Asgari Ücret

Asgari ücret, 1 Temmuz 2010'dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 760,50, net 599,12 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak belirlendi.
01.07.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında (AYLIK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için): 760,50 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından büyükler için):  599,12 TL

2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için):  648 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından doldurmamışlar için): 518,58 TL 
 
01.07.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için):    25.35 TL
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 21.60 TL

2009 Asgari ücret oranları

1.dönem ( 01/01/2009 ) : Brüt: 666,00 TL, Net: 527,13 TL 2.dönem ( 01/07/2009 ) : Brüt: 693,00 TL, Net: 546,00 TL

2008 Asgari ücret oranları

1.dönem ( 01/01/2008 ) : Brüt: 608,40 YTL, Net: 481,55 YTL 2.dönem ( 01/07/2008 ) : Brüt: 638,70 YTL, Net: 503,26 YTL

2007 Asgari ücret

1.dönem ( 01/01/2007 ) : 403.034,281 Türk lirası
2.dönem ( 01/07/2007 ) : 419.155.652 Türk Lirası

Asgari Ücret ve İşsizlik

Arz, talep grafiğinde asgari ücretin oluşturduğu işsizlik bölgesi. Liberitarian Ekonomistler, asgari ücretin işsizlik oluşturduğu görüşünü benimsemiştir. Asgari ücretler ne kadar yükselirse, bu ücretleri karşılayamayacak küçük işletme sahipleri o kadar artacaktır. Bunun sonucunda küçük işletmeler daha az işçi çalıştıracak ve bu durum işsizlik oluşturacaktır. Yandaki grafik bu durumu arz talep doğrularıyla göstermektedir.

Asgari ücret hem okuyup hem çalışabilecek lise öğrencilerini okuldan ettiği gibi, küçük işler yaparak en azından az bir maaşa çalışabilecek işçileri de pazar dışında bırakmaktadır. Kaçak işçi çalıştırılmasının bir sebebi de asgari ücrettir. Bu sistemle hem kaçak işçiler daha kötü şartlarda çalıştırılmaktadır, hem de devlet bu işçilerden ufak hesaplı (ama geniş hacimli) vergi kaybına uğramaktadır.
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 837,00 TL 715,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 117,18 TL 100,17 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,37 TL 7,16 TL
Gelir Vergisi Matrahı 711,45 TL 608,17 TL
Gelir Vergisi 106,72 TL 91,23 TL
Damga Vergisi 5,52 TL 4,72 TL
Kesintiler Toplamı 237,79 TL 203,28 TL
Net Ücret 599,21 TL 512,22 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 163,22 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 16,74 TL
Toplam İşveren Katkısı 179,96 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 837,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 117,18 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 8,37 TL
Damga Vergisi (% 0,66)

-

Kesintiler Toplamı 125,55 TL
Net Ücret 711,45 TL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,80 TL
Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,57 TL
Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL
Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL
Kesintiler Toplamı 226,29 TL 193,05 TL
Net Ücret 570,21 TL 486,45 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 155,32 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,93 TL
Toplam İşveren Katkısı 171,25 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 796,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 111,51 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 7,97 TL
Damga Vergisi (% 0,66) -
Kesintiler Toplamı 119,48 TL
Net Ücret 677,02 TL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 760,50 TL 648,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 106,47 TL 90,72 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,61 TL 6,48 TL
Gelir Vergisi Matrahı 646,42 TL 550,80 TL
Gelir Vergisi 96,96 TL 82,62 TL
Damga Vergisi 5,02 TL 4,28 TL
Kesintiler Toplamı 216,06 TL 184,10 TL
Net Ücret 544,44 TL 463,90 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 148,30 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,21 TL
Toplam İşveren Katkısı 163,51 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 760,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 106,47 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 7,61 TL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 114,08 TL
Net Ücret 646,42 TL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 729,00 TL 621,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 102,06 TL 86,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,29 TL 6,21 TL
Gelir Vergisi Matrahı 619,65 TL 527,85 TL
Gelir Vergisi 92,95 TL 79,18 TL
Damga Vergisi 4,81 TL 4,10 TL
Kesintiler Toplamı 207,11 TL 176,43 TL
Net Ücret 521,89 TL 444,57 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 142,16 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 14,58 TL
Toplam İşveren Katkısı 156,74 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 729,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 102,06 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 7,29 TL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 109,35 TL
Net Ücret 619,65 TL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 693,00 TL 589,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 97,02 TL 82,53 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 6,93 TL  5,90 TL
Gelir Vergisi Matrahı 589,05 TL 501,07 TL
Gelir Vergisi 88,36 TL 75,16 TL
Damga Vergisi 4,16 TL 3,54 TL
Kesintiler Toplamı 196,47 TL 167,13 TL
Net Ücret 496,53 TL 422,37 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 135,14 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 13,86 TL
Toplam İşveren Katkısı 149,00 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 693,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 97,02 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 6,93 TL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 103,95 TL
Net Ücret 589,05 TL
   

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 666,00 TL 567,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 93,24 TL 79,38 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 6,66 TL  5,67 TL
Gelir Vergisi Matrahı 566,10 TL 481,95 TL
Gelir Vergisi 84,92 TL 72,29 TL
Damga Vergisi 4,00 TL 3,40 TL
Kesintiler Toplamı 188,82 TL 160,74 TL
Net Ücret 477,18 TL 406,26 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 129,87 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 13,32 TL
Toplam İşveren Katkısı 143,19 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
Brüt Asgari Ücret 666,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 93,24 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 6,66 TL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 99,09 TL
Net Ücret 566,10 TL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 638,70 YTL 540,60 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 89,42 YTL 75,68 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,39 YTL 5,41 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 542,89 YTL 459,51 YTL
Gelir Vergisi 81,43 YTL 68,93 YTL
Damga Vergisi 3,83 YTL 3,28 YTL
Kesintiler Toplamı 181,07 YTL 153,26 YTL
Net Ücret 457,63 YTL 387,34 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 124,55 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 12,77 YTL
Toplam İşveren Katkısı 137,32 YTL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2008 - 31.12.2008 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 638,70 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 89,42 YTL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 6,39 YTL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 95,81 YTL
Net Ücret 542,89 YTL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 608,40 YTL 515,40 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 85,18 YTL 72,16 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,08 YTL 5,15 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 517,14 YTL 438,09 YTL
Gelir Vergisi 77,57 YTL 65,71 YTL
Damga Vergisi 3,65 YTL 3,09 YTL
Kesintiler Toplamı 172,48 YTL 146,11 YTL
Net Ücret 435,92 YTL 369,29 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 118,64 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 12,17 YTL
Toplam İşveren Katkısı 130,81 YTL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2008 - 30.06.2008 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 608,40 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 85,18 YTL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 6,08 YTL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 91,26 YTL
Net Ücret 517,14 YTL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 585,00 YTL 491,40 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 81,90 YTL 68,80 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,85 YTL 4,91 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 497,25 YTL 417,69 YTL
Gelir Vergisi 74,59 YTL 62,65 YTL
Damga Vergisi 3,51 YTL 2,95 YTL
Kesintiler Toplamı 165,85 YTL 139,31 YTL
Net Ücret 419,15 YTL 352,09 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 114,08 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 11,70 YTL
Toplam İşveren Katkısı 125,78 YTL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2007 - 31.12.2007 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 585,00 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 81,90 YTL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 5,85 YTL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 87,75 YTL
Net Ücret 497,25 YTL
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 562,50 YTL 476,70 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 78,75 YTL 66,74 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,63 YTL 4,77 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 478,12 YTL 405,19 YTL
Gelir Vergisi 71,72 YTL 60,78 YTL
Damga Vergisi 3.38 YTL 2,86 YTL
Kesintiler Toplamı 159,48 YTL 135,15 YTL
Net Ücret 403,02 YTL 341,55 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
(01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 109,69 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 11,25 YTL
Toplam İşveren Katkısı 120,94 YTL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2007 - 30.06.2007 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 562,50 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 78,75 YTL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 5,63 YTL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 84,38 YTL
Net Ücret 478,12 YTL
     
   
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 531,00 YTL 450,00 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 74,34 YTL 63,00 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,31 YTL 4,50 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 451,35 YTL 382,50 YTL
Gelir Vergisi 67,70 YTL 57,38 YTL
Damga Vergisi 3,19 YTL 2,70 YTL
Kesintiler Toplamı 150,54 YTL 127,58 YTL
Net Ücret 380,46 YTL 322,42 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
(01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 103,55 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 10,62 YTL
Toplam İşveren Katkısı 114,17 YTL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2006 - 31.12.2006 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 531,00 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 74,34 YTL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 5,31 YTL
Damga Vergisi (% 0,6) -
Kesintiler Toplamı 79,65 YTL
Net Ücret 451,35 YTL
     
     
   
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 488,70 YTL 415,80 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 68,42 YTL 58,21 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4,89 YTL 4,16 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 415,39 YTL 353,43 YTL
Gelir Vergisi 62,31 YTL 53,01 YTL
Damga Vergisi 2,93 YTL 2,49 YTL
Kesintiler Toplamı 138,55 YTL 117,87 YTL
Net Ücret 350,15 YTL 297,93 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
(01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 95,30 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 9,77 YTL
Toplam İşveren Katkısı 105,07 YTL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2005 - 31.12.2005 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 488,70 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 68,42 YTL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 4,89 YTL
Damga Vergisi (% 0,6) 2,93 YTL
Kesintiler Toplamı 76,24 YTL
Net Ücret 412,46 YTL
     
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 444.150.000 TL 378.000.000 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 62.181.000 TL 52.920.000 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4.441.500 TL 3.780.000 TL
Gelir Vergisi Matrahı 377.527.500 TL 321.300.000 TL
Gelir Vergisi 56.629.125 TL 48.195.000 TL
Damga Vergisi 2.664.900 TL 2.268.000 TL
Kesintiler Toplamı 125.916.525 TL 107.163.000 TL
Net Ücret 318.233.475 TL 270.837.000 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ
(01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 86.609.250 TL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 8.883.000 TL
Toplam İşveren Katkısı 95.492.250 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.07.2004 - 31.12.2004 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 444.150.000 TL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 62.181.000 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 4.441.500 TL
Damga Vergisi (% 0,6) 2.664.000 TL
Kesintiler Toplamı 69.286.500 TL
Net Ücret 374.863.500 TL
     
     
     
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi)
  16 Yaşından büyükler 16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret 423.000.000 TL 360.000.000 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 59.220.000 TL 50.400.000 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4.230.000 TL 3.600.000 TL
Gelir Vergisi Matrahı 359.550.000 TL 306.000.000 TL
Gelir Vergisi 53.932.500 TL 45.900.000 TL
Damga Vergisi 2.538.000 TL 2.160.000 TL
Kesintiler Toplamı 119.920.500 TL 102.060.000 TL
Net Ücret 303.079.500 TL 257.940.000 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN  VE DEVLET KATKISI
(01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 82.485.000 TL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 8.460.000 TL
Toplam İşveren Katkısı 90.945.000 TL
SSK Primi Devlet Katkısı 42.421.050 TL
İşsizlik Sigortası Devlet Katkısı 3.798.569 TL
Toplam Devlet Katkısı 46.219.950 TL
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER
(01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi)
Brüt Ücret (Asgari Ücret) 423.000.000 TL
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) 59.220.000 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) 4.230.000 TL
Damga Vergisi (% 0,6) 2.538.000 TL
Kesintiler Toplamı 65.988.000 TL
Net Ücret 357.012.000 TL


Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım