Memuriyetten İhraç Edilmek Emekli İkramiyesi Almaya Engel Değildir

Saturday, September 19, 2020
Memuriyetten İhraç Edilmek Emekli İkramiyesi Almaya Engel Değildir SORU 1: Emekli Sandığı'na 23 yıl hizmetim sonrasında ihraç edilerek görevimden uzaklaştırıldım. 5510 sayılı kanun kapsamında Bağ-Kur’a 24 ay isteğe bağlı ödedim ve 1260 günü doldurdum.

25 yıl fiili hizmet ile, Emekli Sandığı’na emeklilik talebi ileteceğim. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hüküm ile bende 23 yıllık memuriyet hizmetime karşılık emekli ikramiyesi alabilir miyim? İhraç edilmiş olmam ikramiye almama engel olur mu?

CEVAP 1: Memuriyetten ihraç edilen kişiye emekli ikramiyesi ödenebilir. Bunun hiçbir yasal engeli yoktur. Yani, bir kişi hangi sebepten olursa olsun memuriyetten çıkarılırsa, emekli ikramiyesi alma ile ilgili şartları taşıyorsa, emekli ikramiyesi alabilir. Sizin durumunuza gelince mevcut koşullarda emekli ikramiyesi alamazsınız. Çünkü, bilindiği üzere, 2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanununun 12 nci maddesine göre, Emekli Sandığı'ndan emekli ikramiyesi almanın yegâne şartı, emekli olacak kişinin emekli sandığı kapsamındaki bir görevden emekliliğe ayrılmasıydı.

Anayasa Mahkemesi Danıştay 11. Dairesi'nin 2005/40 esas sayılı başvurusuyla kendisine intikal eden dosyayı 05.02.2009 tarihli oturumunda esastan değerlendirdi ve 2829 sayılı Kanunun emekli ikramiyesi mağduriyetine yol açan “Son defa T.C. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve…” ibaresini iptal etti. İptal edilen bu hüküm, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren bir yıl sonra (05.06.2010) yürürlüğe girdi. Ancak 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5997 sayılı Yasa'nın 14'üncü maddesi ile bu kez iptal edilen ibare Emekli Sandığı Kanunu'nun 89'uncu maddesine kondu. Bu şekilde eski uygulamanın eksiksiz devamı sağlandı. Çünkü, Anayasa'nın iptal kararına kadar 2829 sayılı Yasa'nın 12'nci maddesindeki ibareye göre ödenmeyen emekli ikramiyesi, bu kez Emekli Sandığı Kanunu'nun 89'uncu maddesindeki ibareye göre ödenmiyor. Sonuç olarak, sizin son tabi olduğunuz statü memuriyet olmadığı için emekli ikramiyesi alamazsınız. Ancak, idare mahkemesine dava açarsanız bu davayı kazanırsınız.

Fatih Aksu – habervaktim

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım