Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamındadır

Tuesday, November 24, 2020
İşsizlik sigortası aşağıda sayılan çalışma gruplarını kapsamaktadır.
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar
  • 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar
  • Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiye'de sigortalı olarak çalışan yabancılar
  • 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun'a göre çalıştırılan koruma bekçileri
  • Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar
  • Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar
  • Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar
  • Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar
  • Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar
  • Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar
ssk

Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamındadır Resim Galerisi

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım