Eski İş Kanunu

Friday, April 3, 2020
Eski İş Kanunu 1475 Sayılı İş Kanunu 16\II-e '... iş şartları esaslı tarzda değişir,başkalaşır yveya uygulanamazsa ' iş sözleşmesi bildirimsiz olarak derhal feshedilir.buna ilşkin olan bir Yargıtay kararı da şöyledir.
Yargıtay 9.Hukuk dairesi 27.3.1997

' Taraf tanıklarının anlatımlarına göre davalı işverenin davacının kira parasını başlangıçta ödemekteyken sonradan ödemediği anlaşılmaktadır.İddia,tanık anlatımlar ve tüm dosya içeriğine göre davacının kira parasının davalı işveren tarafından ödemmesi nedeniyle davacının sözleşmeyi HAKLI olarak feshettiği sonucu çıkmaktadır ' böyle bir durum süreklilik arz eden bir yardımdan davacı yoksun kalmıştır ki bu durum işçiye sözleşmesini 1475 Sayılı İş Kanunu 16\2 maddesi uyarınca HAKLI ŞEKİLDE feshetmesi yetksi verir. Böyle olunca davacı KIDEM TAZMİNATINA hak kazanır.' sorularım :

1) yeni İş Kanunuda 1475 sayılı İşkanunu 16\II-e 'ye karşılık gelen hüküm nedir ?

2)yukarıdaki olay bugün için geçerli olsaydı sonuç ne olurdu?
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım