Dövizle Askerlik Sıkça Sorulan Sorular

Monday, November 30, 2020
Bu sayfada dövizle askerlik hizmeti ile ilgili sıkça sorulan sorular, kamuoyunda çok tartışılan Bedelli Askerlik ile ilgili soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
1) Yurtdışında çalışmaktayım ve dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak istiyorum. Dövizli askerlik hizmetinden yararlanma şartları nelerdir?

2) Dövizle askerlik temel eğitimini yapmak üzere Türkiye'ye gelirken yanımda neleri getirmem gerekiyor?

3) Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulundum, ancak konsolosluktaki celp listesinde ismim çıkmadı. Ne yapmam gerekiyor, askerlik hizmetini yapmak üzere Türkiye ye gelebilirmiyim?

4) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yabancı ülkede ne kadar süre ikamet ederek sanatımı ve mesleğimi icra etmem gerekiyor?

5) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede çalışmaktayım. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için ne yapmam gerekmektedir?

6) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için hangi belgeleri hazırlıyarak nereye başvuruda bulunmam gerekmektedir?

7) Dövizle askerlik hizmeti için döviz ödemesi yaparken nelere dikkat etmem gerekmektedir?

8) Dövizle askerlik hizmet için başvuruda bulundum ve ilk taksiti ödedim. Kalan taksitlerimi nasıl ödemem gerekmektedir?

9) Dövizle askerlik hizmeti için kalan taksitlerimi yurt içinde ödemek istiyorum. Ödemelerimi yurt içinde yapabilmek için ne yapmam gerekmektedir?

10) Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulundum ve 5112 Euro tutarında dövizin tamamını ödedim. Temel askerlik eğitimini en son olarak ne zaman yapmam gerekmektedir?

11) Dövizle askerlik hizmeti için Euro dışındaki ödenecek diğer döviz miktarı nasıl belirlenmektedir?

12) Dövizle askerlik hizmeti için ilk taksitimi ödüyerek, başvuruda bulundum. Kalan miktarı en son ne zaman ödemem gerekmektedir?

13) Dövizle askerlik hizmeti için ilk taksitimi ödeyerek başvuruda bulundum. Kalan taksitlerimi şayet 38 yaşımı doldurdugum yılın sonuna kadar ödüyemezsem o taktirde ne olur?

14) Dövizle askerlik hizmeti için 38 yaş sınırı içinde başvuruda bulundum ve 5112 Euro tutarında dövizin tamamını ödedim. 39 yaş içindeki celp dönemlerinden birinde askerlik eğitimini yapmazsam ne olur?

15) Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulunduktan sonra, 5112 Euro tutarında dövizi ödedim ve askerlik eğitimini tamamladım. Kesin terhis belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim?

16) Dövizle askerlik hizmeti için döviz ödemelerimin tamamını ödedigim ve temel askerlik eğitimimi tamamladığım için kesin terhisim yapıldı. Bundan sonra yapmam gereken hususlar varmıdır?

17) Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulundum, ne zaman yurda kesin dönüş yapabilirim?

18) Dövizle askerlik celp dönemleri hangileridir? Şayet istediğim celp döneminde askerliğimi yapabilmem mümkün mü?

19) Dövizle askerlik hizmeti için girişimizi 1'de değilde 3'ün de yapsak, 1'in de giriş yapanlarla aynı zamanda mı çıkarız?

20) Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulundum, ancak temel askerlik eğitimini yapmak istediğim celp dönemini değiştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekmektedir?

21) Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulundum. Türkiye'de altı ay kalırsam, kapsamdan çıkartılacağım söylendi. Ögrendiklerim doğru mu?

22) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler hangi durumlarda kapsamdan çıkartılırlar?

23) Dövizle askerlik hizmeti için ödediğim döviz tutarını hangi hallerde geri alabilirim?

24) Dövizle askerlik hizmeti için ödediğim dövizi geri almak için nereye ve hangi belgelerle başvurmam gerekmektedir?

25) İkamet ettiğim yabancı ülkeden askerliğe elverişli olmadığıma dair rapor aldım. Almış olduğum rapor Türkiye'de de kabul edilmektemidir?

26) Dövizle askerlik hizmeti için sağlık işlemlerimi yurt içinde yaptırabilirmiyim? Ne yapmam gerekmektedir?

27) Dövizle askerlik hizmeti için rahatsızlığımın askerlik yapmama engel teşkil ettiğini düşünmekteyim. Sağlık işlemlerini yurtdışından yaptırabilirmiyim Bunun için ne yapmam gerekiyor?

28) Dövizle askerlik hizmeti için 38 yaşındayım ve sağlık durumumun askerlik yapmama engel teşkil ettiğini düşünmekteyim. Sağlık durumum kesinleşinceye kadar da döviz ödemek istemiyorum. Ne yapmam gerekmektedir?

29) Dövizle askerlik hizmeti için 38 yaşımı doldurdum ve başvuruda bulunamadım. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirmiyim? Ne yapmam gerekmektedir?

30) Şayet askerlik hizmetini yapmadığım taktirde, hangi problemlerle karşılaşmam mümkündür?

31) Dövizle askerlik hizmeti için daha yüksek bedel ödemek süreti ile, temel askerlik eğitimini yapmadan askerlik yapmış sayılırmıyım?

32) Cezaevinde bulunduğumdan dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 38 yaş sınırı içinde başvuramadım. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmem mümkün mü?

33) Dövizle askerlik hizmeti için başvurumu yaparak, temel askerlik eğitimini yaptım. Ancak ödemelerimi henüz tamamlamadım. Bu zaman içerisinde izin almak süretiyle türk vatandaşlığından çıktım. Ödediğim dövizi geri alabilmem mümkün mü?

Bedelli Askerlik Haberleri

Dövizle Askerlik Cevaplar

YURTDIŞINDA ÇALIŞMAKTAYIM VE DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM. DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin;

a) Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere;

1) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatını icra etmeleri,

2) Bu durumlarını dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için yaptıkları başvuru esnasında ve başvuruları kabul edildikten sonra, ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmaları,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile Türkiye'de silâh altına alınmamış olmaları,

c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını,

1) 38 yaş sınırı içinde bulunanlarİn 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları,

2) 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanların veya başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanların, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

ç) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yurda kesin dönüş yapmamaları,

d) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek,

e)Temel askerlik eğitimine;

1) 38 yaş sınırı içinde başvuranların en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde (Ekim celbi),

2) 38 yaş sınırını aşanların ise en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde başlamak şartları aranır.

DÖVİZLE ASKERLİK TEMEL EĞİTİMİMİ YAPMAK ÜZERE TÜRKİYE'YE GELİRKEN YANIMDA NELERİ GETİRMEM GEREKİYOR ?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlüler, temel askerlik eğitimine sevklerini yaptırmak üzere aşağıdaki belgelerle birlikte Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederler.

Pasaport,

Nüfus cüzdanı,

Oturma veya çalışma izin belgesi pasaportunda mevcut olmayanlar oturma veya çalışma izin belgelerini,

Dövizle askerlik başvuru belgesi,

Birden fazla tabiiyetli olanlar, yabancı ülke pasaportunu veya kimlik kartını,

Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanını.

Temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevki yapılanların tüm ihtiyaçları eğitim birliği tarafından karşılanmaktadır. Ancak, arzu edenler şahsi temizlik malzemelerini yanlarında getirebilirler.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM, ANCAK KONSOLOSLUKTAKİ CELP LİSTESİNDE İSMİM ÇIKMADI. NE YAPMAM GEREKİYOR, ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAK ÜZERE TURKİYE'YE GELEBİLİRMİYİM?

Askerlik şubenizle veya MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına ait 00.90.312. 402/34 16/17/47 numaralı telefonlarla irtibata geçmeniz ve alacağınız talimata göre hareket etmeniz uygun bir hal tarzıdır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN YABANCI ÜLKEDE NE KADAR SÜRE İKAMET EDEREK SANATIMI VE MESLEGİMİ İCRA ETMEM GEREKİYOR?

Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmeniz gerekmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılmaz. Yurt içinde geçirilen süre kadar daha, yabancı ülkede meslek ve sanatınızı icra etmeniz, yabancı ülkede bulunduğunuz süreyi 1095 güne tamamlamanız gerekmektedir.

OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLARAK YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞMAKTAYIM. DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKMEKTEDİR? Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmiş iseniz, temel askerlik eğitimini yapmak istediğiniz celp döneminden en az üç ay önce bölgesinde ikamet ettiğiniz Türk konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN HANGİ BELGELERİ HAZIRLIYARAK NEREYE BAŞVURUDA BULUNMAM GEREKMEKTEDİR?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler; aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile bağlı bulundukları T.C. Konsolosluklarına başvururlar.

a) İşçiler için gerekli belgeler;

1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,

3) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

4) Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

5) Eşi çalıştığı için işsizlik veya malûliyet yardımı alamayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,

6) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,

7) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

b) İşverenler için gerekli belgeler;

1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,

4) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;

1) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

3) En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

ç) Gemi adamları için gerekli belgeler;

1) Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti,

2) Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti,

3) Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,

4) Gemi adamı cüzdanı sureti,

5) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport. v Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN DÖVİZ ÖDEMESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEM GEREKMEKTEDİR?

a. Ödemeler, yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak ıçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla yapılmalıdır.

b. Yükümlüden başka birinin ödeme yapmak istemesi halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak ıçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu ödemeyi yapmasını müteakip dekont üzerinde kontrol etmeli ve eğer varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamalıdır.

c. Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak için Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesindeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanmalıdır.

ç. İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.

d. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumlu olduğu için ödemenin yapılması esnasında bu hususta dikkat edilmesi gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMET İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM VE İLK TAKSİTİ ÖDEDİM. KALAN TAKSİTLERİMİ NASIL ÖDEMEM GEREKMEKTEDİR?

a. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar. Ödemeler;

(1) Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak ıçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla,

(2) T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle yapılır. Yükümlüden başka birinin ödeme yapması halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak için Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu dekont üzerinde kontrol eder, varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar.

Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta konsolosluk veya askerlik şubesi tarafından düzenlenmiş olan “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak için Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.

Ödemenin yapılmasını müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Ödemelere ait dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.

b. 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvurusu sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunlardan, dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önceden ödeme yapmış olanların ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir ve bunlar o kadar eksik ödeme yaparlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN KALAN TAKSİTLERİMİ YURT İÇİNDE ÖDEMEK İSTİYORUM. ÖDEMELERİMİ YURT İÇİNDE YAPABİLMEK İÇİN NE YAPMAM GEREKMEKTEDİR?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere taksitle ödeme yaparak başvurduktan sonra, taksitlerini ya da bakiye borcunun tamamını yurt içinde ödemek isteyenler, en yakın askerlik şubesine müracaat ederler ve yurt dışındaki statülerini muhafaza ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izin belgeleri ve varsa diğer belgeler ile birlikte belgelerler.

Askerlik şubeleri yaptıkları inceleme sonucunda, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya (oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek fiilen yurt dışında ikametine devam ettikleri, yurda kesin dönüş yapmadıkları, yükümlülüklerinin devamı süresince temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere bir takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmadıkları tespit edilenler için “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak için Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” tanzim eder ve yükümlülere verir.

Yükümlüler, bu belgelerle birlikte T.C. Merkez Bankası şubelerine giderek ödemelerini yaparlar ve ödemelerine ait dekontu askerlik şubesine ulaştırırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM VE 5.112 EURO TUTARINDA DÖVİZİN TAMAMINI ÖDEDİM. TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ EN SON OLARAK NE ZAMAN YAPMAM GEREKMEKTEDIR?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar.

DOĞUM YILI TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİN YAPILMASI GEREKEN EN SON CELP DÖNEMİ

1970 EKİM 2009

1971 EKİM 2010

1972 EKİM 2011

1973 EKİM 2012

Doğum tarihleri hizasında belirtilen celp döneminde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunların, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemesi halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamaları gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN EURO DIŞINDAKİ ÖDENECEK DİĞER DÖVİZ MİKTARI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?1) Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;

a) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro,

b) 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro'dur.

2) Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Euro tutarının her malî yıl başındaki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olan çapraz kur'a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN İLK TAKSİTİMİ ÖDÜYEREK, BAŞVURUDA BULUNDUM. KALAN MİKTARI EN SON NE ZAMAN ÖDEMEM GEREKMEKTEDİR?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

DOĞUM YILI ÖDEMENİN TAMAMLANMASI GEREKEN EN SON TARİH

1971 31 ARALIK 2009

1972 31 ARALIK 2010

1973 31 ARALIK 2011

1974 31 ARALIK 2012

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemesini tamamlamadığı veya temel askerlik eğitimini yapmadığı için kapsamdan çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunların, ödemelerini taksitle yapma talepleri kabul edilmez. Ancak, bunların daha önceden ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETI İÇİN İLK TAKSİTİMİ ÖDEYEREK BAŞVURUDA BULUNDUM. KALAN TAKSİTLERİMİ ŞAYET 38 YAŞIMI DOLDURDUĞUM YILIN SONUNA KADAR ÖDEYEMEZSEM O TAKDİRDE NE OLUR?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETI İÇİN 38 YAŞ SINIRI İÇİNDE BAŞVURUDA BULUNDUM VE 5.112 EURO TUTARINDA DÖVİZİN TAMAMINI ÖDEDİM. 39 YAŞ İÇİNDEKİ CELP DÖNEMLERİNDEN BİRİNDE ASKERLİK EGITIMINI YAPMAZSAM NE OLUR?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasının tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUKTAN SONRA, 5.112 EURO TUTARINDA DÖVİZİ ÖDEDİM VE ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAMAMLADIM. KESİN TERHİS BELGEMİ NE NASIL VE NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemenizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlamanızı müteakip, kesin terhis belgeniz askerlik şubeniz tarafından tanzim edilerek onay için bağlı olduğu askerlik dairesi başkanlığına gönderilir. Askerlik dairesi başkanlığı, yaptığınız ödemelerin karşılığını, T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinden araştırır. Yaptığınız ödemelerin karşılığı T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinde bulunduğu takdirde, kesin terhis belgeniz onaylanarak askerlik şubenize iade edilir. Askerlik şubeniz kesin terhis belgenizin onaydan dönüşünü müteakip bir nüshasını adresinize gönderir, konsolosluğunuza da bilgi verir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN DÖVİZ ÖDEMELERİMİN TAMAMINI ÖDEDİĞİM VE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİMİ TAMAMLADIĞIM İÇİN KESİN TERHİSİM YAPILDI. BUNDAN SONRA YAPMAM GEREKEN HUSUSLAR VARMIDIR?

40 yaşınızı doldurduğunuz yılın sonuna kadar her yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında askerlik şubenize kimlik bilgilerinizi, adresinizi, telefon numarasını bildirir bir dilekçe ile başvurarak yedeklik yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir. Yıllık yoklamanızı faks veya mektupla yapabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM, NE ZAMAN YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPABİLİRİM?

Ödemelerinizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamladıktan sonra kesin dönüş yapabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ HANGİLERİDİR? ŞAYET İSTEDİĞİM CELP DÖNEMİNDE ASKERLİĞİMİ YAPABİLMEM MÜMKÜN MÜ?

Celp dönemleri 2-4 Ocak, 1-3 Nisan, 1-3 Temmuz, 1-3 Ekim tarihleri arasındadır. 38 yaş sınırı içinde başvuranlar, en geç 39 yaş içinde Ekim celbini geçirmemek kaydıyla istedikleri celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapabilirler.

38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar veya başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadığı için kapsamdan çıkartılanlardan, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödeyerek başvuranlar, başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar.

ASKERLİK HİZMETİ İÇİN GİRİŞİMİZİ 1'DE DEĞİL'DE 3'ÜN DE YAPSAK, 1'İN DE GİRİŞ YAPANLARLA AYNI ZAMANDA'MI ÇIKARIZ?

Dövizle askerlik hizmet süresi 21 gündür. 1'de giriş yapanlar 22'de, 2'de giriş yapanlar 23'ün de ve 3'ün de giriş yapanlar 24'dün de çıkış yaparlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM, ANCAK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPMAK İSTEDİĞİM CELP DÖNEMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM. NE YAPMAM GEREKMEKTEDİR?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaş sınırı içinde başvuranlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak ve en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar. Bunlar, 39 yaş içindeki en son celp dönemini (Ekim celbi) asmamak kaydıyla,

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06100 BAKANLIKLAR/ANKARA adresine veya

0.312.419.36.74-417.76.33 numaralı fakslara dilekçe gönderebilir ya da

0.312.402.34.16-402.34.17-402.34.47 numaralı telefonlarla irtibata geçebilirsiniz.

Arzu ettiğiniz takdirde, celp dönemine ilişkin talebinizi konsolosluğunuz veya askerlik şubesi aracılıyla da MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına iletebilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM. TÜRKİYE'DE ALTI AY KALIRSAM, KAPSAMDAN ÇIKARTILACAĞIM SÖYLENDİ. ÖĞRENDİKLERİM DOĞRU MU?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, başvuru belgesinin konsolosluğunuz tarafından tanzim edildiği tarihten başlatılmak suretiyle, ödemelerinizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlayıncaya kadar (temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere) geçen süre içinde bir takvim yılında (1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde kaldığınız takdirde kapsamdan çıkartılırsınız.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANAN YÜKÜMLÜLER HANGİ DURUMLARDA KAPSAMDAN ÇIKARTILIRLAR?

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.

1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.

2) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;

(a) 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.

(b) 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.

3) 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.

4) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanılmasına esas teşkil eden süre içinde ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince;

a) Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,

b) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

5) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince;

a) Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,

b) Yurda kesin dönüş yapanlar,

c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları kaybedenler,

ç) Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından (2)'nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN ÖDEDİĞİM DÖVİZ TUTARINI HANGİ HALLERDE GERİ ALABİLİRİM? 1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlara; askerlik görevlerini, tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra,

2) Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde,

3) Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde geri ödeme yapılır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN ÖDEDİĞİM DÖVİZİ GERİ ALMAK İÇİN NEREYE VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURMAM GEREKMEKTEDİR?

1) Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise, askerlik şubesine iletilmek üzere bölgesinde ikâmet edilen Türk konsolosluğuna dilekçe ile yapılır. Paranın gönderileceği Yeni Türk Lirası olarak açılı bulunan Türkiye'deki banka hesap numarası, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası dilekçede belirtilir.

2) Temel askerlik eğitimini tamamlamadan; ölenler için ölenlerin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilâmı, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenler için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi de dilekçeye eklenir.

3) Ödemenin başkasına yapılmasını isteyenler, yurt içinde noter, yurt dışında ise konsolosluklar tarafından onaylanmış vekâletnameyi dilekçelerine eklenir.

İKAMET ETTİĞİM YABANCI ÜLKEDEN ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞIMA DAİR RAPOR ALDIM. ALMIŞ OLDUĞUM RAPOR TÜRKİYE'DE DE KABUL EDİLMEKTEMİDİR?

Raporunuz, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve rahatsızlığınızın askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilir. Rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda sağlık durumunuzun askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilememesi halinde, muayene işlemlerinizin yapılabilmesi için yurt içinde bir asker hastanesinde muayene olmanız gerekecektir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN SAĞLIK İŞLEMLERİMİ YURT İÇİNDE YAPTIRABİLİRMİYİM? NE YAPMAM GEREKMEKTEDİR?

En yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde, askerlik şubesi tarafından sevk edileceğiniz asker hastanesinde sağlık muayene işlemleriniz yapılır.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN RAHATSIZLIĞIMIN ASKERLİK YAPMAMA ENGEL TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM. SAĞLIK İŞLEMLERİNİ YURT DIŞINDAN YAPTIRABİLİRMİYİM? BUNUN İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR?

Konsolosluğunuz tarafından sevk edileceğiniz sağlık kuruluşundan alacağınız raporu, rapora esas teşkil eden bilgi ve belgeleri, Türkçe tercümelerini konsolosluğunuza teslim etmeniz gerekmektedir. Raporunuz, konsolosluğunuz tarafından incelenmek suretiyle MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilecektir ve MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda, rahatsızlığınızın askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilir. Rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda sağlık durumunuzun askerlik yapmanıza engel teşkil edip etmediğine karar verilememesi halinde, muayene işlemlerinizin yapılabilmesi için yurt içinde bir asker hastanesinde muayene olmanız gerekecektir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN 38 YAŞINDAYIM VE SAĞLIK DURUMUMUN ASKERLİK YAPMAMA ENGEL TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜSUNMEKTEYIM. SAĞLIK DURUMUM KESİNLEŞİNCEYE KADAR DA DÖVİZ ÖDEMEK İSTEMİYORUM. NE YAPMAM GEREKMEKTEDİR?

Sağlık durumunuzu 38 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar sonuçlandırmanız gerekmektedir. Sonuçlandırmanız mümkün görülmüyor ise, 38 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını ödeyerek başvuru işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Ödemenizi tamamlayarak başvuru işlemlerinizi sonuçlandırdığınız takdirde, daha sonra temel askerlik eğitimini yapmadan hakkınızda “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor almanız durumunda ödediğiniz tutar tarafınıza iade edilir.

38 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinizi sonuçlandırmadığınız gerekçesi ile öngörülen dövizin tamamını ödeyerek başvuru işlemlerinizi tamamlamadığınız takdirde, daha sonra “Askerliğe Elverişlidir” kararlı rapor almanız durumunda, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeniz halinde 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin olarak ödemeniz gerekecektir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN 38 YAŞIMI DOLDURDUM VE BAŞVURUDA BULUNAMADIM. DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİRMİYİM ? NE YAPMAM GEREKMEKTEDİR?

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek fiilen 1095 gün süreyle yabancı ülkede ikamet ettiyseniz ve yurt dışındaki statünüzü de halen muhafaza ediyor iseniz, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin olarak ödemeniz halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirsiniz.

ŞAYET ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMADIĞIM TAKDİRDE, HANGİ PROBLEMLERLE KARSILAŞMAM MÜMKÜNDÜR?

Yurt içinde yoklama kaçağı veya bakaya olarak takibiniz yapılır. Ayrıca, ele geçmeniz ya da müracaat etmeniz halinde, tabi olduğunuz statüde askere sevkiniz yapılır. Ayrıca, 38 yaş sınırını aşmış iseniz, pasaportunuz temdit edilmeyeceği için yurt dışında kalmanız konusunda problemle karşılaşabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İÇİN DAHA YÜKSEK BEDEL ÖDEMEK SURETİ İLE, TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPMADAN ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ SAYILIRMIYIM?

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin daha yüksel bedel ödemek suretiyle, temel askerlik eğitiminden muaf tutulmaları mümkün değildir.

CEZAEVİNDE BULUNDUĞUM'DAN DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETINDEN YARARLANMAK ÜZERE 38 YAŞ SINIRI İÇİNDE BAŞVURAMADIM? DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLMEM MÜMKÜN MÜ?

Tahliyenizi müteakip yurt dışındaki statünüzü muhafaza etmek kaydıyla, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin olarak ödemeniz ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmak kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirsiniz.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİN İÇİN BAŞVURUMU YAPARAK, TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ YAPTIM. ANCAK, ÖDEMELERİMİ HENÜZ TAMAMLAMADIM. BU ZAMAN İÇERİSİNDE İZİN ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKTIM. ÖDEDİĞİM DÖVİZİ GERİ ALABİLMEM MÜMKÜN MÜ?

Temel askerlik eğitimini yaptığınız için ödediğiniz dövizi geri almanız mümkün değildir.

Askerlik İlgili Linkler

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım