2010 Yeni Torba Yasası

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
2010 Yeni Torba kanununda çalışanlar, memurlar, Yeşilkart sahipleri, 18 - 29 yaş arası gençlere, Mevsimlik ve Tarım çalışanlarına SSK Prim, istihdam ve sağlık sigortaları, ücretsiz konularında yeni haklar geliyor.
Etiketler: yeni torba yasası, yeni torba yasa, torba yasa ssk, yeni çıkan torba yasası, torba yasa yeşil kart, yeni torba yasasi, ssk torba yasası, torba yasası 2010, torba yasası ssk, yeni torba yasası içeriği.

9 Milyon Yeşilkart'lıya müjde

Yeni Torba kanununda Yeşikartlı hak sahipleri artık yeni bir işe girdiklerinde Yeşilkart'ları iptal edilmeyecek. Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalıştıkları üsre zarfında Yeşilkartları askıya alınacak. İşden ayrılmaları durumunda bir dilekçeyle tekrar Yeşilkart'ları devreye giriyor.

18 - 29 yaş arası gençlere iş fırsatı, istihdam kolaylığı

18 - 29 yaş arası erkekler ve 18 yaşından büyük bayanlar ilk defa çalışmaya hayatına başlamaları halinde SSK Primleri 24 ay süreyle işsizlik fonundan karşılanacak. Herhangi bir kurs ve meslek edinme belgelerine sahip olmaları halinde bu süre erkeklerde 36, kadınlarda 48 aya kadar desteklemesi öngörülüyor. 2015 yılına kadar sosyal sigortalar fon desteği gençler için devam edecek, sonraki dönemlerde Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bu süre 5 yıl daha uzatılabilecek.

Mevsimlik ve Tarım'da SSK Prim Kolaylığı

Mevsimsel ve tarımda çalıştırılan kısa dönemli işçilerin aylık ödenmesi gereken prim tutarı 244 TL'den 144 TL'ye düşüyor.

Asgari 1 aylık ücretsiz izine çıkarılan çalışanın sağlık prim 1 ay süreyle işsizlik fonundan ödenecekz

Ekenomik kriz dönemlerinde ücretsiz izinine çıkarılan çalışanlar artık 1 ay süreyle daha sağlık sigortasından yararlanabilecekler.

Hurda araca vergi affı da var, askere cep müjdesi de

Ak Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul ve arkadaşları parti yönetiminin de onayını alarak sürpriz bir torba yasası teklifi verdi.

Teklifte, askere cep telefonu taşıdığı için hapis cezası değil göz hapsi cezası verilmesi, 1979 ve daha eski araçlara uygulanan hurda araca ceza ve vergi affı sınırının 1985 modele kadar olan araçlara çekilmesi, ücretlilerin vergi dilimlerinde kısmen değişiklik yapılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

Askere cep yasağı yumuşadı
Özkul'un hazırladığı toplam 15 maddelik yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemeler şöyle: - Yasak olduğu halde cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinası gibi görüntü ve ses kaydeden, depolayan ileten cihazları bulunduran ve kullanan askerlere artık hapis cezası değil, disiplin mahkemeleri kararlarıyla ancak 10 günden 1 aya kadar göz hapsi cezası verilebilecek. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun askeri cezaevlerinde yaptıkları incelemeler sonucunda yasak olduğu halde cep telefonu taşıdığı için çok sayıda askerin hapis cezası aldığı ve bu ceza sürelerinin askerlik sürelerini uzattığı yönünde saptama yapılarak, sorunun çözülmesi tavsiyesinde bulunulmuştu.

Hurda araca vergi affı
1979 ve daha eski modellere uygulanan hurda affı 1985 yılı ve daha eski olanlara uygulanacak şekilde genişletilecek. Sahipleri, 2011 yılı sonuna kadar araçlarının kayıt ve tescillerini sildirerek hurdaya çıkarmaları durumunda, 30.6.2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu verginin gecikme zammı ve faizinin yanı sıra 2009 yılı sonuna kadar kesilmiş olan idari para cezaları terkin edilecek.

Ücretlerde kısmen vergi iyileştirmesi
CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin ücretlilerden yüzde 35'lik vergi dilimine girenler açısından verdiği iptal kararı üzerine yeni düzenlemeye gidildi. Yıllık kazancı 50 bin ila 76 bin 250 TL arasında olanlara kısmen iyileştirme yapılarak bu dilimdekilere yüzde 8'lik bir kazanç sağlandı.

Adliye personeline tazminat müjdesi
Hakim ve savcılar da dahil olmak üzere adli personele keşif ve icra işlemleri için ödenen yol tazminatları artırılacak. 2008 yılı sonundan itibaren banka hesaplarında biriken paraların ödenmesinde yaşanan sıkıntı bu şekilde aşılmış olacak.

KAMUOYUNDA ‘borçların yeniden yapılandırılması” olarak bilinen torba yasa, 113 maddesiyle Meclis’e sunuldu. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasından bazı kamu kurumlarının İstanbul’a taşınmalarına, evlat ediniminden özürlü istihdamına kadar birbirinden farklı birçok düzenleme içeren tasarıya göre, ücretsiz izin konusunda memura pekçok olanak tanınanacak. Eşi yurtdışına okumaya giden memur 8 yıl ücretsiz izin alabileceği gibi, saldırıya uğrayan memur da 18 ay izin yapabilecek. Tam adı “Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan tasarıdaki bazı düzenlemeler şöyle:

Babaya 24 ay izin

Kadın memura toplam 16 haftalık doğum izni verilecek. Çoğul gebelikte buna iki hafta daha eklenecek. Süt izni süresi artırılıyor.

Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

Memurlara görevlerinden dolayı saldırıya ve kazaya uğramaları halinde verilen izinlerden sonra sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri halinde 18 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

Evlatlık alana 24 ay izin

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.

Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle atanan memurlar veya yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, 8 yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresinde aylıksız izin verilecek.

5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.

Yurtdışında görev alacak görevlilere yabancı resmi kurumlarda 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda ise 21 yıla kadar ücretsiz izin imkanı sağlanacak.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.

1 kuruşluk dahi vergi artışı yok

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları’nın (GTİP) güncellendiğini ve Bakanlar Kurulu kararları sonucu uygulanmakta olan bazı tutarların da Torba Kanun Tasarı’sına taşındığını belirtirken, bunun “ÖTV’ye zam” olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını vurguladı. Bunun teknik bir düzenleme olduğunu söyleyen Ağbal, “Üzerine basa basa söylüyorum. Ne alkollü içkilerde, ne başka bir üründe, hiçbir şekilde ÖTV zammı söz konusu değildir. Bu düzenlemeler sonucunda hiçbir kalemde, 1 kuruşluk dahi vergi artışı olmayacaktır” dedi.

Merkez Bankası BDDK ve kamu bankalarının taşınması da tasarıda

Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) merkezleri İstanbul’a taşınacak. Taşınma işlemleri 2 yıl içinde tamamlanacak.
Bu süre Bakanlar Kurulunca uzatılabilecek. Bu işlemler süresince iki kurumun da merkezi Ankara olmaya devam edecek.
BDDK’nın merkezi de İstanbul’a taşınacak.
Vakıfbank, genel kurulu, bankanın merkezinin Ankara dışına taşınmasına karar verebilecek.
Vakıfbank’ın tahvil ihracında Maliye Bakanlığı’nın onayı ve kefaleti kaldırılıyor.
Mevcut düzenlemeye göre, Türkiye Kalkınma Bankasının merkezi “Ankara” iken, tasarıyla bankanın merkezinin belirlenmesi ana sözleşmeye bırakılıyor.

Yapılandırma 31 Temmuz öncesini kapsayacak

Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, TEDAŞ,YURTKUR, TRT, KOSGEB, TOBB, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamındaki kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor.
Yeniden yapılandırma 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki döneme ait tahakkuk etmiş kamu alacakları ile bunlara ilişkin gecikme faizi ve gecikme cezalarını kapsayacak. Bu kapsamdaki borçlular kanunda belirtilen TÜFE/ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak tutarın ödenmesi koşuluyla bu düzenlemeden yararlanacak.

Küçük alacaklardan vazgeçilecek

31 Aralık 2004 öncesi her bir tür ve dönem 50 TL’lik alacaklardan vazgeçilecek.
31 Temmuz 2010 öncesi verilmiş idari para cezalarından 120 TL’nin altında kalan alacaklar dan vazgeçilecek.
31 Temmuz 2010 öncesi idari para cezalarından 60 TL’lik alacaklar, SGK’nın işyeri bazlı 50 TL’lik alacakları silinecek.
Tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak verilecek.