20 milyon vatandaşla devlet arasında büyük barış

Tuesday, March 2, 2021
20 milyon vatandaşı beklediği 150 maddelik torba tasarı komisyondan geçti. Sistemi tıkayan birçok soruna çözüm üretildi. Vergi, prim, idari ceza gibi borçlara af ve taksit gelecek; anneler erken emekli olacak; madenciler ve taşeron işçiler haklarına kavuşacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 37 günlük mesaisinin ardından, 150 maddelik 'torba tasarıyı' kabul etti. Torba tasarı, bundan sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak ve burada da bazı değişikliklere uğrayarak yasalaşacak. Yaklaşık 20 milyon vatandaşı etkileyen tasarı, milyonlarca kişinin borcundan kurtulmasını sağlayacak. Yine sistemi tıkayan ve mahkemelerden dönen birçok sosyal güvenlik uygulaması da tasarı ile değiştirilip, mağduriyetler giderilecek. SGK kapsamındaki işyerlerinin 31 Aralık 2013tarihi öncesine ait ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından 100 TL'yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek. Tasarıda, vergi aslına bağlı vergi cezaları silinmiyor ama faizler silinerek ana para yapılandırılıyor.

Tasarıya giren alacaklar şöyle: 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları. 2014 yılına ilişkin olarak30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları. İdari para cezaları. Motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine, bu düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu düzenleme hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla ödeme süresi sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü uygulanmayacak. 

DAVA DÜŞÜYOR 
Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekecek. Tutarın; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, herhangi bir faiz uygulanmayacak. 

18 TAKSİT, 36 AY VADE 
Taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 6 eşit taksit için (1.05), 9 eşit taksit için (1.07), 12 eşit taksit için (1.10), 18 eşit taksit için (1.15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. 

ALACAKLAR SİLİNECEK
120 liranın altındaki trafik cezaları ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek. 31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan tutarı 50 TL'yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, belediyelerin su abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları da yapılandırılacak. 
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım