İstanbul Üniversitesi

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
İstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453'te kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den giren 6 üniversiteden biridir.

İstanbul Üniversitesi Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

İstanbul Üniversitesi Haritadaki Konumu

İstanbul Üniversitesi İletişim ve Yol Tarifi

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü
34452 Beyazıt - İstanbul - Türkiye
Tel : 0212 - 440 00 00
Faks : 0212 - 440 00 11
iubilgiistanbul.edu.tr
https://www.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi İlgili Linkler

İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır. Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Üniversitesi - Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında modern bir üniversite kurma girişimleri 1846'da başlamıştır. 1863, 1870 ve 1874'teki başarısız denemelerden sonra nihayet II. Abdülhamit'in fermanıyla 31 Ağustos 1900'de Darülfünûn-ı Şahane adı verilen ilk üniversite açılmıştır. İstanbul Üniversitesi, işte bu kurumun doğrudan devamıdır. Darülfünûn'un Osmanlı dönemindeki dönüşümü için Darülfünun maddesine bakınız.

Cumhuriyet'in İlk Yılları

Osmanlı Devleti'nde bir dönem Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) olarak kullanılan İstanbul Üniversitesi rektörlük binası ve önünde bulunan Atatürk anıtı Türkiye Cumhuriyeti 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayılı Kanun'la İstanbul Darülfünunu'nun tüzel kişiliğini tanıdı.

Lağvedilen Fatih ve Süleymaniye Medreseleri, 7 Ekim 1925'de Darülfünun'a bağlı İlahiyat Fakültesi olarak "reorganize" edildi. (1925-26 ders yılında 284 talebesi olan bu fakülte, 1933 üniversite reformu sonucunda Yüksek İslam Enstitüsüne çevrildi, ertesi yıl sadece 20 öğrencisi kaldığından kapatıldı.)

4 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla ilk ve orta öğretimi devletleştiren Cumhuriyet yönetimi, Darülfünun'un özerk statüsüne kuşku ile yaklaşmıştır. Yönetim ile üniversiteyi karşı karşıya getiren ilk olay, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı üzerine bir kutlama mesajı gönderilmesi teklifine, Darülfünun Talebe Birliği genel kurulunun, "üniversitenin siyasi akımların dışında kalması kanaatiyle" karşı çıkması oldu.

İkinci bir olay, harf devrimi konusunda bazı Darülfünun hocalarının çekinceler ifade etmeleri idi. Ancak bardağı taşıran damla, Atatürk'ün 1930'dan itibaren benimsediği Türk tarih ve dil tezlerine Darülfünun'un ilgi göstermemesidir. 1930 Aralığındaki Darülfünun ziyareti sırasında, "Ankara, Ege, Aka, Eti, ata, arkeos, amiral, kaptan" kelimelerinin kökeni hakkında sınadığı bazı profesörlerin kuşkucu yaklaşımları, Atatürk'ü kızdırmıştır.
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Simgesi

Söylem: "Yeni Çağda" Öncüydük,
"Bilgi Çağı"nda da Öncü Olacağız...
Kuruluş: 30 Mayıs 1453
Tür: Devlet üniversitesi
Kurucu: Fatih Sultan Mehmet - 1453 Abdülmecit - 1846
Abdülaziz - 1870
II. Abdülhamit - 1900
V. Mehmet - 1912
Mustafa Kemal Atatürk - 1933
Rektör: Prof. Dr. Yunus Söylet
Öğrenciler: 75.500
Akademik personel: 12.200
Konum: İstanbulTürkiye
Renkler: Solid green.pngSolid yellow.png Yeşil-Sarı
Akademik birimler: 19 fakülte, 13 yüksekokul, 16 enstitü, 57 araştırma merkezi
Resmî sitesi:
İstanbul Üniversitesi
1932 Türk Tarih Kongresinde, bazı profesörlerin (Mehmet Ali Ayni ve Zeki Velidi Togan gibi) açıkça, bazılarının tevil ve yumuşatma yoluyla Gazi'nin tezlerine karşı çıkmaları, Darülfünun'un sonunu getirdi. İlhan Başgöz'ün deyimiyle:
"Bu kongrede İstanbul Darülfünunundan bazı öğretmenler resmi dil ve tarih görüşlerini eleştirmek cesaretini gösterirler. Mustafa Kemal'in öz ilgi ve desteği ile yürütülen ve hükümetin kültür politikası halini alan bu iki görüşün Üniversitede destek bulamaması bir yana, bir de eleştirilmesi Ankara'da şiddetli tepki yaratır."[7] Kongreden iki ay sonra sonra, Türk tarih tezinin ateşli savunucusu, eski İstiklal Mahkemesi hakimi Dr. Reşit Galip Maarif Vekili tayin edilerek, üniversiteye çeki düzen vermekle görevlendirildi. Daha önce İsviçreli eğitimci Albert Malche ülkeye çağrılarak, Darülfünun'un aksayan yönlerini eleştiren bir rapor yazması sağlanmıştı. 1933 Temmuzunda çıkarılan 2252 sayılı yasa ile Darülfünun ve ona bağlı bütün kurumlar, kadro ve örgütüyle lağvedildi. Yerine İstanbul'da Maarif Vekâletine bağlı yeni bir üniversite kurulması öngörüldü. İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos 1933'de yeni bir kadro ve yapıyla açıldı. 18 Kasım 1933'de Türkiye'nin "ilk ve tek" üniversitesi olarak eğitime başladı.

Bugün İstanbul Üniversitesi 6 Eylül 1981 tarihli 2547 sayılı (YÖK)Yüksek Öğrenim Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta olduğundan özerkliğini önemli ölçüde yitirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Amblem

İstanbul Üniversitesi'nin simgesi olan "yılanlı amblem" 1243 tarihli Selçuklu Şifa Yurdu motiflerinden Prof. Süheyl Ünver tarafından esinlenerek tasarlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Yerleşkeleri

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi bahçesinde bulunan, Doğu Romalılar'dan kalma kalıntılar İstanbulun çeşitli semtlerinde bulunan yerleşkelerde eğitim faaliyetleri göstermektedir.
Avcılar
Bahçeköy
Beyazıt
Vezneciler
Cerrahpaşa
Çapa
Bakırköy
Şişli (Mecidiyeköy)
Kadıköy
Büyükçekmece
Silivri

İstanbul Üniversitesi Eğitim-araştırma destek birimleri

Ankara
Eskişehir
Sapanca
Gökçeada
Van
Antalya 

İstanbul Üniversitesi Akademik Birimler

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi ana kapısından Beyazıt Meydanı'na inen merdivenler

İstanbul Üniversitesi Fakülteler

Hukuk Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
İktisat Fakültesi
Orman Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İşletme Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Bölümler
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Enformatik Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Türk Dili Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Yüksek Okullar
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu
Devlet Konservatuarı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu
Enstitüler
Adli Tıp Enstitüsü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İşletme İktisadı Enstitüsü
Kardiyoloji Enstitüsü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Onkoloji Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
biyoloji
genetik
adli tıp
latince
arıların dünyasi
zooloji

İstanbul Üniversitesi Araştırma Merkezleri

Bankacılık Araştırma Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi
İleri Analizler Laboratuvarı
İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Basın Halkla İlişkiler 
Telefon No : 0212 440 00 00 
e-posta: iubasinistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/genel/idari/basinhalk/

 Öğrenci Kültür Merkezi 
Telefon No : 0212 440 00 62
Fax:0212 440 00 48 
e-posta: okmistanbul.edu.tr

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Telefon No : 0212 440 00 46 
e-posta: oidbistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/oidb

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Telefon No : 0212 440 00 39
e-posta: medicoistanbul.edu.tr
https://www.istanbul.edu.tr/genel/idari/saglik/

 FAKÜLTELER

 İstanbul Tıp Fakültesi 
Turgut Özal Cad. 34390 Çapa - İstanbul 
Tel : 0212 414 20 00 
Faks : 0212 635 85 22 
e-posta : itf-dekanlikistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/itf/

 Edebiyat Fakültesi 
Ordu Cad. No:196,34459 Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 455 57 00 
Faks : 0212 511 43 71 
e-posta : edebiyat_dekanistanbul.edu.tr
https://www.iu.edu.tr/edebiyat/edebiyat

 İktisat Fakültesi 
Beyazıt Kampüsü 34452, Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 440 00 00 
Faks : 0212 520 82 86 
e-posta : iktisat_dekanistanbul.edu.tr
https://www.istanbul.edu.tr/iktisat

 Hukuk Fakültesi 
Beyazıt Kampüsü 34452 Beyazıt - İstanbul
Tel : 0212 440 01 05
Faks : 0212 512 41 35
e-posta : hukuk_dekanistanbul.edu.tr
https://www.istanbul.edu.tr/hukuk

 Orman Fakültesi 
Bahçeköy-Sarıyer - İstanbul 
Faks : 0212 226 11 13 
Tel : 0212 226 11 00 
e-posta : orman_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.orman.istanbul.edu.tr/

 Fen Fakültesi
Beyazıt Kampüsü 
34134 Vezneciler - İstanbul 
Tel : 0212 455 57 00 
Faks : 0212 519 08 34 
e-posta : fen_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/fen

 Eczacılık Fakültesi 
Beyazıt Kampüsü 34116 Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 440 00 00 / 13415 
Faks : 0212 440 02 52 
e-posta : ecza_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/eczacilik

 Diş Hekimliği Fakültesi 
34390 Çapa - İstanbul 
Tel : 0212 414-20-20 
Faks : 0212 531 22 30 
e-posta : dishek_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/dishekimligi

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34098 Cerrahpaşa - İstanbul 
Tel : 0212 414 30 00 
Faks : 0212 632 00 50 
e-posta : ctf_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.ctf.istanbul.edu.tr

 İşletme Fakültesi 
İ.Ü. İşletme Fakültesi Avcılar Kampüsü 34850 Avcılar - İstanbul 
Tel : 0212 473 70 70 
Faks : 0212 590 40 00 
e-posta : isletmeistanbul.edu.tr 
https://www.isletme.istanbul.edu.tr

 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Beyazıt Kampüsü 34116 Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 514 03 84 
Faks : 0212 511 90 95 
e-posta : sbf_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.sbf.istanbul.edu.tr

 Veteriner Fakültesi 
Avcılar Kampüsü 34850 Avcılar - İstanbul 
Tel : 0212 591 21 93 
Faks : 0212 591 69 91 
e-posta : veteriner_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner

 Mühendislik Fakültesi 
Avcılar Kampüsü 34850 Avcılar - İstanbul 
Tel : 0212 473 70 70
Faks : 0212 473 71 80
e-posta : muhendislik_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.muh.istanbul.edu.tr

 İletişim Fakültesi 
Kaptanı Derya İbrahim Paşa Sokak 34116 Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 512 52 57 
Faks : 0212 513 41 86 
e-posta : iletisim_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/iletisim

 Su Ürünleri Fakültesi 
Beyazıt Kampüsü Ordu Cad. No: 200, 34470 Laleli - İstanbul 
Tel : 0212 514 03 88 
Faks : 0212 514 03 79 
e-posta : sufistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/suurunleri/main.htm

 İlahiyat Fakültesi 
Baba Hasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. A-Blok 34260 Fatih - İstanbul 
Tel : 212 532 60 64 
e-posta : ilahiyat_dekanistanbul.edu.tr
https://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat

 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Besim Ömer Paşa Cad. 34452 Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 526 22 65 
Faks : 0212 513 05 61 
e-posta : hay_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/hay 
 ENSTİTÜLER

 Kardiyoloji Enstitüsü 
Tel : 0212 459 20 00 
e-posta : kardiyolojiistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/kardiyoloji/kardiyoloji.htm

 Sosyal Bilimler Enstitüsü
Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. 34452 Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 440 00 00 - 14226 
Faks : 0212 440 03 40 
e-posta : sbeistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/sosyalbilimler/sosyalbilimler.htm

 Fen Bilimleri Enstitüsü 
16 Mart Şehitleri Cad. Balabanağa Mah. No:20 Vezneciler - İstanbul 
Tel : 0212 514 01 36 
Faks : 0212 520 75 50 
e-posta : fenbilimleristanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/fenbilimleri

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü 34303 Cerrahpaşa - İstanbul 
Tel : 0212 632 13 13 
Faks : 0212 529 69 69 
e-posta : saglikbilistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/saglik

 Çocuk Sağlığı Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çapa - İstanbul 
Tel : 0212 631 09 93 - 525 25 15 
Faks : 0212 631 39 97 
e-posta : sanergistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/cocuksagligi

 Adli Tıp Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 34303 Cerrahpaşa - İstanbul 
Tel : 0212 588 08 80 
Faks : 0212 588 84 09 
e-posta : adlitipistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli

 Onkoloji Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 34390 Çapa - İstanbul 
Tel : 0212 531 31 00 - 635 99 11 
Faks : 0212 534 80 78 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/onkoloji

 Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 
Müşküle Sok. No:1 34470 Vefa - İstanbul 
Tel : 0212 528 25 39 
Faks : 0212 526 84 33 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/denizbilimleri/denizbilimleri.htm

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Horhor Cad. Kavalalı Sokağı 5/4, 34260 Fatih - İstanbul 
Tel : 0212 532 35 07 
Faks : 0212 534 94 95 
e-posta : ata.enstistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/ataturk

 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Horhor Cad. Kavalalı Sok. 5/4 34260 Fatih-İstanbul 
Tel : 0212 532 35 07 
Faks : 0212 534 94 95 
e-posta : turkiyatistanbul.edu.tr

 İşletme İktisadı Enstitüsü 
Avcılar Kampüsü 34840 Avcılar - İstanbul 

Faks : 0212 591 99 78 
e-posta : iieistanbul.edu.tr 
https://www.iie.org.tr

 Nörolojik Bilimler Enstitüsü 
Tel : 0212 414 30 00 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/norolojikbilimler/norolojikbilimler.htm

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 
Vakıf Gureba Cad. 34093 Çapa - İstanbul 
Tel : 0212 414 22 29 - 414 22 30 
Faks : 0212 532 41 71 
e-posta : detamistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/detae

 Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü 
Tel : 0212 414 30 30 
e-posta : akciger_ensistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/akciger/akciger.htm

Avrasya Arkeoloji Enstitüsü 
Tel : 0212 455 57 00 
e-posta : avrasyaistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/enstituler/avrasya 
 YÜKSEKOKULLAR

 Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 
Abide-i Hürriyet Cad. Şişli - İstanbul 
Tel : 0212 225 49 55 
Faks : 0212 224 49 90 
e-posta : fn_hemsireistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren

 Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 
Demirkapı Cad. Karabal Sok. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bahçesi İçi 34740 Bakırköy - İstanbul 
Tel : 0212 660 11 25 
Faks : 0212 570 28 76 
e-posta : bakırkoy_syoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/bakirkoysaglik/bakirkoysaglik.htm

 Devlet Konservatuvarı 
Rıhtım Cad. 81300 Kadıköy - İstanbul 
Tel : 0216 337 62 04 - 338 88 32 
Faks : 0216 345 16 79 
e-posta : konserwebistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/konservatuar

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 
İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü 34390 Çapa - İstanbul 
Tel : 0212 531 83 19 
Faks : 0212 531 83 19 
e-posta : fiziktedavi_yoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/fiziktedavi/fiziktedavi.htm

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Avcılar Kampüsü 34850 Avcılar - İstanbul 
Tel : 0212 420 03 84 
Faks : 0212 420 03 84 
e-posta : bedenegitimi_yoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/beden

 Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 
Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi Binası 34850 Avcılar - İstanbul 
Tel : 0212 473 71 53 
Faks : 0212 473 72 48 
e-posta : ulastirmayoistanbul.edu.tr 
https://ulyo.istanbul.edu.tr/ 
 MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü 34303 Cerrahpaşa - İstanbul 
Tel : 0212 534 58 58 - 529 47 90 
Faks : 0212 589 44 50 
e-posta : saglik_myoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/saglikhizmetleri

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Avcılar Kampüsü 34850 Avcılar - İstanbul 
Tel : 0212 591 38 88 
Faks : 0212 591 49 53 
e-posta : tb_myoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/teknikbilimler/yed/index.htm

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Besim Ömer Paşa Cad. No:7, 34452 İstanbul 
Telefon No :0212 440 03 52 
Fax:0212 440 03 51 
e-posta : sb_myoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/sosyalbilimler/iuwebson/

 Adalet Meslek Yüksekokulu 
16 Mart Şehitler Cad. No:20 Vezneciler - İstanbul 
Tel : 0212 520 93 00 
Faks : 0212 520 75 87 
e-posta : adalet_myoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/adalet/

 Ormancılık Meslek Yüksekokulu 
Bahçeköy 34390 Sarıyer - İstanbul 
Tel : 0212 226 11 00 
Faks : 0212 226 11 13 
e-posta : orman_dekanistanbul.edu.tr 
https://www.orman.istanbul.edu.tr

 Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu 
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 34851 Avcılar - İstanbul 
Tel : 0212 473 70 70
/ 17020-17021 
Faks : 0212 473 72 31 
e-posta : vetmyoistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/veteriner 
 BÖLÜMLER 

 Yabancı Diller Bölümü 
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Kirazlı Mescit Sk. No:31 34470 
Süleymaniye - İstanbul 
Tel : 0212 440 00 00 / 26112 
e-posta : langistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/yabancidil

 Türk Dili Bölümü 
Horhor Caddesi, Kavalalı Sokağı 5/4 34260 Fatih - İstanbul 
Tel : 0212 455 57 00 
e-posta : turkdiliyahoo.com 
https://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/turkdili

 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü İstanbul Tıp Fakültesi 
Temel Bilimler Çapa - İstanbul 
Tel : 0212 631 08 60 
https://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/beden_egitimi

 Güzel Sanatlar Bölümü 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı, 
Kuyucu Murat Paşa Medresesi 34459 Vezneciler - İstanbul 
Tel : 0212 440 00 00 / 16838 
Faks : 0212 526 03 00 
e-posta : guzelsanistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat


 Enformatik Bölümü 
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü 16 Mart Şehitleri Cad. No:22/24
Vezneciler - Beyazıt - İstanbul 
Tel : 0212 440 00 00 / 14055 
Faks : 0212 440 00 86 
e-posta : enformatikistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/enformatik/ 
 MERKEZLER

 Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel : 0212 440 00 00

 İstanbul Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 Cerrahpaşa Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 93 
e-posta : bilisimistanbul.edu.tr 
duyuruistanbul.edu.tr 
https://bilisim.istanbul.edu.tr

 Avrupa Topluluğu Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tel : 0212 440 00 00

 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tel : 0212 440 00 00 
e-posta : kaumistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/merkezler/webkaum/1htm.html

Prenatal Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tel : 0212 440 00 00

 Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00 
https://www.istanbul.edu.tr/merkezler/gozlemevi

Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 Hepatopankreatobilier Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00 
e-posta : agbiyotek-listanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/merkezler/biyogem 
 Dericilik Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00 


 İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Tel : 0212 440 01 27 
e-posta : webihhaistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/merkezler/ihhaum

 Moleküler Onkoloji ve Hematopatoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

Kimsesiz Çocukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel : 0212 440 00 00

 İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00 
e-posta : dilmerkistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/dilmer

 İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00 
e-posta : istemistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/istem

 Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00

 İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi 
Tel : 0212 440 00 00 
e-posta : infoiubam.org 
https://www.iubam.org

 İleri Analizler Laboratuvarı 
Tel : 0212 473 70 70 
e-posta : ialistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/merkezler/itl

 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Tel : 0212 440 01 21 
e-posta : mmaumistanbul.edu.tr 
https://www.istanbul.edu.tr/merkezler/mmaum