İşsizlik Fonu bütçeye kaynak oldu

Friday, October 30, 2020
5 milyon işsiz Fon'dan yararlanamazken İşsizlik Fonu'nun Merkezi Yönetim Bütçesi'ne bir kaynak havuzu haline getirildiği açıklandı. Fona başvuru yapanlara 2002'nin Mart ayından 30 Eylül 2010 tarihine kadar toplamda 3.6 milyar TL ödemede bulunulduğu, buna karşın Merkezi Yönetim Bütçesi'ne aktarılan kaynağın yaklaşık 9 milyar TL olduğu belirtildi.
Hükümet her konuda dargelerli ve işçinin cebine el atmaya devam ediyor. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, işsizlik fonunun Merkezi Yönetim Bütçesi'ne bir kaynak havuzu haline getirildiğini savunarak, işsizlik fonuna başvuru yapanlara 2002'nin Mart ayından 30 Eylül 2010 tarihine kadar toplamda 3.6 milyar TL ödemede bulunulduğunu söyledi. Görgün, buna karşın Merkezi Yönetim Bütçesine aktarılan kaynağın yaklaşık 9 milyar TL olduğunu ifade etti. Görgün, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, işsizliğin Türkiye'de can yakıcı bir biçimde etkisini artırdığını ifade ederek, "İşsizlerin, yaşadıkları gelir kaybı nedeni ile zor durumda kalmasını engellemek için oluşturulan fondan yararlanma koşullarının son derece güç olması nedeni ile oluşan devasa kaynak, hükümet tarafından yağma edilmektedir" dedi.

YAKLAŞIK 5 MİLYONA YAKIN İŞSİZ FONDAN YARARLANAMIYOR

İşsizlik fonuna duyulan ihtiyacın son derece fazla olduğunu ifade eden Görgün, "İşe başlamaya hazır olup, başta umutsuzluk olmak üzere çeşitli nedenlerle iş aramayan işsizler dahil edildiğinde, 4 milyon 690 bin işsizin bu fondan neredeyse yararlanması imkansız kılınmıştır" diye konuştu.

Eylül 2010 itibari ile yalnızca 172 bin kişinin işsizlik sigortasından faydalanabildiğini sözlerine ekleyen Görgün, "5 milyona yakın işsiz içerisinde iş arayanların 473 bini işten çıkartıldığı için işsizdir. Dolayısı ile işsizlik sigortasının kapsamı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği halde, bu haktan faydalanamayan yaklaşık 300 bin kişi bulunmaktadır. Gerçekte, istifa etmek zorunda bırakılan, işten atıldığı için işsiz kalıp, umudu olmadığı için iş aramayanlarla birlikte bu sayı 2-3 katına çıkmaktadır" dedi.

İşsizlerin, işsizlik fonundan yararlanmak için, işten çıkartılmış olduklarını ispatlama yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Görgün, "İşten çıkartılmadan önceki 3 yıl içinde, son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir. İşverenlerin eksik prim ödemeleri nedeni ile işsizlik sigortasına hak kazanmış çok sayıda işçi bu şartlar nedeni ile mağdur edilmektedir" diye konuştu.

İŞSİZLİK FONU GAP'A AKTARILIYOR

İşsizlik fonunun Merkezi Yönetim Bütçesine bir kaynak havuzu haline getirildiğini savunan Görgü, "5763 sayılı Kanunla İşsizlik Sigortası Fonunun faiz gelirinin yüzde 25'inin 2009-2012 döneminde öncelikli olarak Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlarda kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesine aktarılması hükme bağlanmıştır. 18 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Kanunla 2009-2010 yıllarına münhasır olmak üzere yüzde 25 olan transfer oranı yüzde 75'e yükseltilmiştir" dedi.

AKP'nin bu kanunla emekçinin zor günleri için oluşturulan kaynağı yağmaya açtığını ifade eden Görgün, "İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 30 Eylül 2010 tarihine kadar sisteme 2 milyon 396 bin 546 kişi başvuruda bulunmuş, 2 milyon 20 bin 323 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Mart 2002 tarihinden 30 Eylül 2010 tarihine kadar toplamda 3.6 milyar TL ödemede bulunulmuştur. Buna karşın Merkezi Yönetim Bütçesine aktarılan kaynak yaklaşık 9 milyar TL'dir. Bu miktar milyonlarca işsizin ailelerine ekmek götürebilmelerini sağlayabilecek bir miktardır" diye konuştu.

HÜKÜMET İŞSİZLERE ÖDEDİĞİNİN 3 KATINI KENDİSİNE AYIRIYOR

DİSK'in, kriz baş gösterdiğinden bu yana, ısrarla işsizlerin işsizlik fonundan yararlanmalarının kolaylaştırılmasını, ödeme miktarlarının insanca yaşama miktarına çıkarılmasını talep ettiğini ifade eden Görgün, "İşsizleri, işsizlik fonu gibi devasa bir kaynağa rağmen sefalete mahkžm eden, fondan işsizlere ödenen tutarın yaklaşık 3 katı oranında kendisine kaynak aktaran hükümet büyük bir vebalin altına girmektedir. 46 milyar TL'lik bu devasa kaynak, işsizlerin ihtiyaçları için kullanılmalıdır" dedi.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım